حوقوٙق دیڤوٙنداری کاریار

پرش به ناوبری پرش به جستجو
جأرغە یا کاریاری نە دیڤوٙنداری بأکیت  
مشاهدهٔ گروه‌های کاربرنمایش گروه‌های کاربری کاربر Hosseinblue (چٱک چنٱ | هومیاریٛا)

ٱندوم نادؽار: کاریارؽا تٱیید بیٱ خودکار

پهرستنومٱ هقۊق کاریار

او چی کاْ شما مؽهایت د پهرستنومٱ نؽسش.