حوقوٙق دیڤوٙنداری کاریار

پرش به ناوبری پرش به جستجو
جأرغە یا کاریاری نە دیڤوٙنداری بأکیت  
مشاهدهٔ گروه‌های کاربردیدن دسترسی کاربری Deepak885 (چٱک چنٱ | هومیاریٛا)

أندوم نادیار: کاریاریا خود پوشت راس بییە

پهرستنومٱ هوقۊق کاریار

او چی کاْ شما مؽهایت د پهرستنومٱ نؽسش.