بلگه یا که بیشتر هوم پیوند بینه

پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

رئسینە یا نئهایی د ڤیرگە قام بییە موٙکیس بینە و گاسی هأنی ڤئ هئنگوم سازی نأبینە.بیشتئروٙنە ۵٬۰۰۰ یئ گئل نأتیجە د ڤیرگە قام بییە هان د دأسرئس.

نمائشت بیشترونه ۵۰ نتیجه د هار، شرو د شماره۱ تا شماره ۵۰.

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. ترکیه‎‏ (۵۶۷ هوم پیوندیا)
 2. فرانسه‎‏ (۴۳۸ هوم پیوندیا)
 3. چوٙأ:جعوه دونسمنیا شهر ولات ترکیه‎‏ (۴۱۷ هوم پیوندیا)
 4. دأسگا تیارگە یا ڤولات شئناسی‎‏ (۳۶۴ هوم پیوندیا)
 5. راساگه گاتی‎‏ (۳۴۳ هوم پیوندیا)
 6. چوٙأ:جعوه دونسمنیا شهر ولات فرانسه‎‏ (۳۴۱ هوم پیوندیا)
 7. ویکی‌ پدیا:ویرایشتکار دیئنی‎‏ (۳۲۱ هوم پیوندیا)
 8. دسه:توضیحیا داده یا چوئه‎‏ (۳۲۰ هوم پیوندیا)
 9. چوٙأ:بئیرأقأک‎‏ (۳۱۸ هوم پیوندیا)
 10. چوٙأ:بئیرأق‎‏ (۳۱۸ هوم پیوندیا)
 11. ڤیکیپئدیا:دأسە بأنی‎‏ (۳۱۸ هوم پیوندیا)
 12. چوٙأ:Country showdata‎‏ (۳۱۸ هوم پیوندیا)
 13. آلمان‎‏ (۳۱۶ هوم پیوندیا)
 14. کارل مارکس‎‏ (۲۸۰ هوم پیوندیا)
 15. بانگ مرکزی‎‏ (۲۷۳ هوم پیوندیا)
 16. ولاتیا یک گرته امریکا‎‏ (۲۵۷ هوم پیوندیا)
 17. روٙسیە‎‏ (۲۵۱ هوم پیوندیا)
 18. چوٙأ:Flagcountry‎‏ (۲۴۹ هوم پیوندیا)
 19. چوٙأ:Flag‎‏ (۲۴۹ هوم پیوندیا)
 20. علی بن ابی‌طالب‎‏ (۲۴۷ هوم پیوندیا)
 21. شیعه‎‏ (۲۴۵ هوم پیوندیا)
 22. الغدیر‎‏ (۲۴۴ هوم پیوندیا)
 23. غدیر خم‎‏ (۲۴۴ هوم پیوندیا)
 24. ولایت فقیه‎‏ (۲۴۴ هوم پیوندیا)
 25. حرم علی بن ابی‌طالب‎‏ (۲۴۴ هوم پیوندیا)
 26. مصحف علی‎‏ (۲۴۳ هوم پیوندیا)
 27. امامت‎‏ (۲۴۳ هوم پیوندیا)
 28. اصحاب کسا‎‏ (۲۴۳ هوم پیوندیا)
 29. نهج‌البلاغه‎‏ (۲۴۳ هوم پیوندیا)
 30. جانشینی محمد‎‏ (۲۴۳ هوم پیوندیا)
 31. تورکیە‎‏ (۲۲۴ هوم پیوندیا)
 32. دمشق‎‏ (۲۱۵ هوم پیوندیا)
 33. چوٙأ:جعوه دونسمنیا شهر ولاتیا یک گرته امریکا‎‏ (۲۱۵ هوم پیوندیا)
 34. قم‎‏ (۲۱۱ هوم پیوندیا)
 35. حدیث‎‏ (۲۱۰ هوم پیوندیا)
 36. جهاد‎‏ (۲۱۰ هوم پیوندیا)
 37. مدینه‎‏ (۲۱۰ هوم پیوندیا)
 38. امامزاده‎‏ (۲۱۰ هوم پیوندیا)
 39. حسین بن علی‎‏ (۲۱۰ هوم پیوندیا)
 40. محمد باقر‎‏ (۲۰۹ هوم پیوندیا)
 41. حسن عسکری‎‏ (۲۰۹ هوم پیوندیا)
 42. تقیه‎‏ (۲۰۹ هوم پیوندیا)
 43. میلاد پیامبر‎‏ (۲۰۹ هوم پیوندیا)
 44. علی بن موسی الرضا‎‏ (۲۰۹ هوم پیوندیا)
 45. جعفر صادق‎‏ (۲۰۹ هوم پیوندیا)
 46. مشهد‎‏ (۲۰۹ هوم پیوندیا)
 47. سجاد‎‏ (۲۰۹ هوم پیوندیا)
 48. محرم (ماه)‎‏ (۲۰۹ هوم پیوندیا)
 49. موسی کاظم‎‏ (۲۰۹ هوم پیوندیا)
 50. حسن مجتبی‎‏ (۲۰۹ هوم پیوندیا)

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)