بلگه یا که بیشتر هوم پیوند بینه

پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

رئسینە یا نئهایی د ڤیرگە قام بییە موٙکیس بینە و گاسی هأنی ڤئ هئنگوم سازی نأبینە.بیشتئروٙنە ۵٬۰۰۰ یئ گئل نأتیجە د ڤیرگە قام بییە هان د دأسرئس.

نمائشت بیشترونه ۵۰ نتیجه د هار، شرو د شماره۱ تا شماره ۵۰.

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. ترکیه‎‏ (۵۶۸ هوم پیوندیا)
 2. فرانسه‎‏ (۴۴۰ هوم پیوندیا)
 3. چوٙأ:جعوه دونسمنیا شهر ولات ترکیه‎‏ (۴۱۹ هوم پیوندیا)
 4. دأسگا تیارگە یا ڤولات شئناسی‎‏ (۳۶۳ هوم پیوندیا)
 5. چوٙأ:جعوه دونسمنیا شهر ولات فرانسه‎‏ (۳۴۵ هوم پیوندیا)
 6. راساگه گاتی‎‏ (۳۳۶ هوم پیوندیا)
 7. ویکی‌ پدیا:ویرایشتکار دیئنی‎‏ (۳۲۰ هوم پیوندیا)
 8. دسه:توضیحیا داده یا چوئه‎‏ (۳۱۹ هوم پیوندیا)
 9. ڤیکیپئدیا:دأسە بأنی‎‏ (۳۱۷ هوم پیوندیا)
 10. چوٙأ:Country showdata‎‏ (۳۱۷ هوم پیوندیا)
 11. آلمان‎‏ (۳۱۷ هوم پیوندیا)
 12. چوٙأ:بئیرأق‎‏ (۳۱۷ هوم پیوندیا)
 13. چوٙأ:بئیرأقأک‎‏ (۳۱۷ هوم پیوندیا)
 14. کارل مارکس‎‏ (۲۸۰ هوم پیوندیا)
 15. بانگ مرکزی‎‏ (۲۷۳ هوم پیوندیا)
 16. ولاتیا یک گرته امریکا‎‏ (۲۵۷ هوم پیوندیا)
 17. روٙسیە‎‏ (۲۵۱ هوم پیوندیا)
 18. چوٙأ:Flagcountry‎‏ (۲۴۸ هوم پیوندیا)
 19. چوٙأ:Flag‎‏ (۲۴۸ هوم پیوندیا)
 20. علی بن ابی‌طالب‎‏ (۲۴۷ هوم پیوندیا)
 21. ولایت فقیه‎‏ (۲۴۶ هوم پیوندیا)
 22. شیعه‎‏ (۲۴۶ هوم پیوندیا)
 23. غدیر خم‎‏ (۲۴۴ هوم پیوندیا)
 24. الغدیر‎‏ (۲۴۴ هوم پیوندیا)
 25. حرم علی بن ابی‌طالب‎‏ (۲۴۴ هوم پیوندیا)
 26. اصحاب کسا‎‏ (۲۴۳ هوم پیوندیا)
 27. نهج‌البلاغه‎‏ (۲۴۳ هوم پیوندیا)
 28. جانشینی محمد‎‏ (۲۴۳ هوم پیوندیا)
 29. مصحف علی‎‏ (۲۴۳ هوم پیوندیا)
 30. امامت‎‏ (۲۴۳ هوم پیوندیا)
 31. تورکیە‎‏ (۲۲۲ هوم پیوندیا)
 32. چوٙأ:جعوه دونسمنیا شهر ولاتیا یک گرته امریکا‎‏ (۲۱۵ هوم پیوندیا)
 33. دمشق‎‏ (۲۱۵ هوم پیوندیا)
 34. قم‎‏ (۲۱۲ هوم پیوندیا)
 35. مدینه‎‏ (۲۱۰ هوم پیوندیا)
 36. امامزاده‎‏ (۲۱۰ هوم پیوندیا)
 37. حدیث‎‏ (۲۱۰ هوم پیوندیا)
 38. جهاد‎‏ (۲۱۰ هوم پیوندیا)
 39. حسین بن علی‎‏ (۲۱۰ هوم پیوندیا)
 40. تقیه‎‏ (۲۰۹ هوم پیوندیا)
 41. مشهد‎‏ (۲۰۹ هوم پیوندیا)
 42. سجاد‎‏ (۲۰۹ هوم پیوندیا)
 43. محرم (ماه)‎‏ (۲۰۹ هوم پیوندیا)
 44. موسی کاظم‎‏ (۲۰۹ هوم پیوندیا)
 45. حسن مجتبی‎‏ (۲۰۹ هوم پیوندیا)
 46. محمد باقر‎‏ (۲۰۹ هوم پیوندیا)
 47. حسن عسکری‎‏ (۲۰۹ هوم پیوندیا)
 48. میلاد پیامبر‎‏ (۲۰۹ هوم پیوندیا)
 49. علی بن موسی الرضا‎‏ (۲۰۹ هوم پیوندیا)
 50. جعفر صادق‎‏ (۲۰۹ هوم پیوندیا)

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)