سامونه پیغومیا

پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

یه یه گل نومگه د پیغومیا سامونه یی یه که هان د نوم ورگه ویکی وارسگر. اری میهایت د ویکی وارسگر نه ولاتمن بکیت لطف بکیت ولاتمن کردن ویکی وارسگر و translatewiki.net نه سیل بکیت.

فیلتر
فیلتر کردن د اساس شخصی کردن:    
سرآسونهبلگه دمايیبلگه نهاییبلگه آخری
نوم سفارشت متنی پيش فرض
نیسسه ایسنی پیغوم
1movedto2 (چأک چئنە) (والرن) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (چأک چئنە) (والرن) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
3d (چأک چئنە) (والرن) 3d
3d-badge-text (چأک چئنە) (والرن) 3D
3d-desc (چأک چئنە) (والرن) پشتیبانی از پرونده‌های سه‌بعدی
about (چأک چئنە) (والرن) دئبارە
aboutpage (چأک چئنە) (والرن) پوروجە:دئبارە
aboutsite (چأک چئنە) (والرن) دئبارە {{SITENAME}}
abusefilter (چأک چئنە) (والرن) پیکربندی پالایهٔ خرابکاری
abusefilter-accountreserved (چأک چئنە) (والرن) این نام کاربری برای استفاده توسط پالایهٔ خرابکاری کنار گذاشته شده‌است.
abusefilter-action-block (چأک چئنە) (والرن) بستن
abusefilter-action-blockautopromote (چأک چئنە) (والرن) قطع ارتقاء خودکار
abusefilter-action-degroup (چأک چئنە) (والرن) حذف از گروه‌ها
abusefilter-action-disallow (چأک چئنە) (والرن) جلوگیری
abusefilter-action-rangeblock (چأک چئنە) (والرن) بستن یک بازه
abusefilter-action-tag (چأک چئنە) (والرن) برچسب
abusefilter-action-throttle (چأک چئنە) (والرن) محدودیت سرعت
abusefilter-action-warn (چأک چئنە) (والرن) هشدار
abusefilter-autopromote-blocked (چأک چئنە) (والرن) این کار به طور خودکار نادرست تشخیص داده شده و از آن جلوگیری شده‌است. به علاوه، به منظور حفظ امنیت، برخی دسترسی‌ها که به طور معمول به حساب‌های کاربر قابل اطمینان داده شده موقتاً از حساب کاربری شما پس گرفته شده‌است. خلاصه‌ای از توضیح قانون جلوگیری از خرابکاری که با کار شما مطابقت دارد چنین است: $1
abusefilter-blocked-display (چأک چئنە) (والرن) این کار به طور خودکار نادرست تشخیص داده‌شده است، و شما از اجرای آن منع شدید. به علاوه، برای حفاظت از {{SITENAME}}، حساب شما و آی‌پی‌های مرتبط با آن به طور خودکار بسته شده‌اند. اگر فکر می‌کنید اشتباهی شده با یکی از مدیران تماس بگیرید. خلاصه‌ای از توضیح قانون جلوگیری از خرابکاری که با کار شما مطابقت دارد چنین است: $1
abusefilter-blocker (چأک چئنە) (والرن) پالایهٔ خرابکاری
abusefilter-blockreason (چأک چئنە) (والرن) به طور خودکار توسط پالایهٔ خرابکاری بسته شد. توضیح قانون مطابقت‌یافته: $1
abusefilter-changeslist-examine (چأک چئنە) (والرن) آزمودن
abusefilter-degrouped (چأک چئنە) (والرن) این کار به طور خودکار نادرست تشخیص داده‌شده‌است، برای همین شما اجازهٔ انجام‌دادن این کار را ندارید و به طور خودکار دسترسی‌تان به سامانه محدود می‌شود. درصورتی که فکر می‌کنید اشتباهی شده‌است با یکی از دیوانسالاران تماس بگیرید و توضیح خود را دربارهٔ این عمل ارائه کنید تا اختیارات شما بازگردد. خلاصه‌ای از توضیح قانون جلوگیری از خرابکاری که با کار شما مطابقت دارد چنین است: $1
abusefilter-degroupreason (چأک چئنە) (والرن) دسترسی کاربر به طور خودکار توسط پالایهٔ خرابکاری گرفته شد. توضیح قانون: $1
abusefilter-deleted (چأک چئنە) (والرن) حذف شده
abusefilter-desc (چأک چئنە) (والرن) اکتشافات خودکاری را بر روی ویرایش‌های انجام می‌دهد.
abusefilter-diff-backhistory (چأک چئنە) (والرن) بازگشت به تاریخچهٔ پالایه
abusefilter-diff-info (چأک چئنە) (والرن) اطلاعات اولیه
abusefilter-diff-invalid (چأک چئنە) (والرن) ناتوان از واکشی نسخهٔ درخواست شده
abusefilter-diff-item (چأک چئنە) (والرن) مورد
abusefilter-diff-next (چأک چئنە) (والرن) تغییر جدیدتر
abusefilter-diff-pattern (چأک چئنە) (والرن) شروط پالایه
abusefilter-diff-prev (چأک چئنە) (والرن) تغییر قدیمی‌تر
abusefilter-diff-title (چأک چئنە) (والرن) تفاوت بین نسخه‌ها
abusefilter-diff-version (چأک چئنە) (والرن) نسخهٔ $1 {{GENDER:$3|توسط}} $2
abusefilter-disabled (چأک چئنە) (والرن) غیرفعال
abusefilter-disallowed (چأک چئنە) (والرن) این کار به طور خودکار نادرست تشخیص داده شده‌است و بنابراین نامجاز است. اگر فکر می‌کنید که عملتان درست بوده‌است لطفاً به یکی از مدیران بگویید که چه می‌خواهید بکنید. خلاصه‌ای از توضیح قانون جلوگیری از خرابکاری که با کار شما مطابقت دارد چنین است: $1
abusefilter-edit (چأک چئنە) (والرن) ویرایش پالایهٔ خرابکاری
abusefilter-edit-action-block (چأک چئنە) (والرن) دسترسی کاربر و/یا آی‌پی را از ویرایش قطع کن
abusefilter-edit-action-blockautopromote (چأک چئنە) (والرن) وضعیت تأییدشدهٔ کاربر را لغو کن
abusefilter-edit-action-degroup (چأک چئنە) (والرن) کاربر را از تمام گروه‌های دارای دسترسی ویژه خارج کن
abusefilter-edit-action-disallow (چأک چئنە) (والرن) از انجام عمل مربوط توسط کاربر جلوگیری کن
abusefilter-edit-action-rangeblock (چأک چئنە) (والرن) بازهٔ آی‌پی مرتبطی که کاربر از آن می‌آید را ببند
abusefilter-edit-action-tag (چأک چئنە) (والرن) این ویرایش برای بازبینی بعدی علامت‌گذاری کن
abusefilter-edit-action-throttle (چأک چئنە) (والرن) واکنش‌ها را تنها در صورتی که کاربر از یک حد سرعت تجاوز کرد فعال کن
abusefilter-edit-action-warn (چأک چئنە) (والرن) این واکنش‌ها را تنها پس از نمایش یک هشدار به کاربر فعال کن
abusefilter-edit-bad-tags (چأک چئنە) (والرن) یک یا چند برچسب که شما مشخص کردید معتبر نیستند. برچسب‌ها بهتر است کوتاه باشند، آنها نباید شامل نویسه‌های ویژه باشند و همچنین نباید در دیگر نرم‌افزارها رزرو شده باشند. برچسب دیگری انتخاب کنید.
abusefilter-edit-badfilter (چأک چئنە) (والرن) پالایهٔ مشخص شده وجود ندارد
abusefilter-edit-badsyntax (چأک چئنە) (والرن) یک خطای نحوی در پالایه‌ای که مشخص کردید وجود دارد. خروجی تحلیلگر این بود: <pre>$1</pre>
سرآسونهبلگه دمايیبلگه نهاییبلگه آخری