بلگه یایی که کمتری وانئری نه دارن

پرش به ناوبری پرش به جستجو

رئسینە یا نئهایی د ڤیرگە قام بییە موٙکیس بینە و گاسی هأنی ڤئ هئنگوم سازی نأبینە.بیشتئروٙنە ۵٬۰۰۰ یئ گئل نأتیجە د ڤیرگە قام بییە هان د دأسرئس.

نمائشت بیشترونه ۵۰ نتیجه د هار، شرو د شماره۱ تا شماره ۵۰.

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. تفسیر مجمع‌البیان‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 2. سانتا کئروز(آستوٙن)‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 3. جوزف استالین‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 4. اکوادور‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 5. شأر آندورا‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 6. هومیاری:نوٙمگە‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 7. ئدینبورگ‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 8. آستوٙن چانقئری‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 9. خودصلاداری اموری‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 10. ئشتوٙتگارت‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 11. سمیه دختر خیاط‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 12. علی النقی‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 13. آرشیدوشئس‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 14. مارتین لوٙتئر کینگ جوٙنیور‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 15. ئوٙر‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 16. محمد التقی‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 17. السالوادور‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 18. شهر ری‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 19. سۊنگۊ‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 20. مصحف فاطمه‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 21. رستاخیز‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 22. هارديز‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 23. آستوٙن ئورئنسئ‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 24. موردنهاجوری‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 25. دسه بنی شایی و اشرافی‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 26. آستوٙن بالیکسیر‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 27. جیدیت‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 28. صفحه کلید لوری‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 29. موٙمە قاضی(ڤالئریار)‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 30. هومیاری:هومیاری‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 31. آستوٙن قأرامان‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 32. کوئنکا (آستوٙن)‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 33. أمیر عأباس ھوڤئیدا‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 34. زوٙن ئینگیلیسی‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 35. جأن قأرە باغ‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 36. آستوٙن چوٙروٙم‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 37. خودصلاداری اموری د دی قانون اساسی ایران‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 38. وسائل‌الشیعه‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 39. باسكن روبنز‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 40. میناس گئرایس‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 41. ئوستارالیایی‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 42. کوٙفی عنان‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 43. محمد باقر‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 44. افرقا‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 45. السعودية‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 46. مصعب بن عمیر‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 47. زئشت شناسی‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 48. آستوٙن توٙقات‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 49. یاماموتو ئیسوروکو‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 50. تورکیە‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)