بلگه یایی که کمتری وانئری نه دارن

پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

رئسینە یا نئهایی د ڤیرگە قام بییە موٙکیس بینە و گاسی هأنی ڤئ هئنگوم سازی نأبینە.بیشتئروٙنە ۵٬۰۰۰ یئ گئل نأتیجە د ڤیرگە قام بییە هان د دأسرئس.

نمائشت بیشترونه ۵۰ نتیجه د هار، شرو د شماره۱ تا شماره ۵۰.

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. ڤیکیپئدیا ڤیردیاریا گولە ڤورچیە/جوٙلای‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 2. کادیس (آستوٙن)‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 3. میناس گرایس‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 4. مألأکە جین سئونگ‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 5. أشأعە ئیکس‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 6. خائن (آستوٙن)‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 7. ماجرای ایران–کنترا‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 8. مالک اشتر‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 9. ئدینبورگ‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 10. آستوٙن ئصفأهو‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 11. هخامنشی‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 12. پاتریس لومومبا‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 13. مدینه‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 14. مسیئیت دمایی‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 15. عقیل بن ابی‌طالب‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 16. رأئوٙف دئنکتاش‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 17. من‌لایحضره‌الفقیه‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 18. عید مبعث‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 19. ڤیکتور هوگو‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 20. تورکیە‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 21. السالوادور‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 22. آستوٙن نوشأر‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 23. تولید ناخالص ملی‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 24. لاسپالماس (آستوٙن)‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 25. فتح (ساموٙنگە)‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 26. دلاویر‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 27. لری‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 28. گوژپشت نوتئردام‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 29. روزه در اسلام‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 30. آز جمشتیار الکتریکی‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 31. عقل‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 32. وپ:ڤئ خئر ئوٙمای‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 33. ام‌کلثوم بنت علی‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 34. مألأکە سئون دئوٙک‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 35. آستوٙن آنتالیا‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 36. لوریدا (آستوٙن)‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 37. مالک بن نویره‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 38. آمازوناس (بئرئزیل)‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 39. مبعث‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 40. آستوٙن بارتین‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 41. ئمریکا‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 42. مسیحیت شرقی‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 43. ئوتریشی‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 44. دأرگە:ئسرائیل/box-header‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 45. مهد علیا (قاجار)‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 46. یاسر بن عامر‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 47. راساگه فدرال‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 48. افرقا‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 49. آستوٙن قوٙنیە‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 50. وایومینگ‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)