قالویا حاستنی

پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

رئسینە یا نئهایی د ڤیرگە قام بییە موٙکیس بینە و گاسی هأنی ڤئ هئنگوم سازی نأبینە.بیشتئروٙنە ۵٬۰۰۰ یئ گئل نأتیجە د ڤیرگە قام بییە هان د دأسرئس.

نمائشت بیشترونه ۵۰ نتیجه د هار، شرو د شماره۱ تا شماره ۵۰.

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. چوٙأ:جعوه دونسمنیا شهر ولات ترکیه‎‏ (۴۱۷ هوم پیوندیا)
 2. چوٙأ:جعوه دونسمنیا شهر ولات فرانسه‎‏ (۳۴۱ هوم پیوندیا)
 3. چوٙأ:جعوه دونسمنیا شهر ولاتیا یک گرته امریکا‎‏ (۲۱۵ هوم پیوندیا)
 4. چوٙأ:Rtl‎‏ (۱۳۲ هوم پیوندیا)
 5. چوٙأ:Wp/lrc/country showdata‎‏ (۷۹ هوم پیوندیا)
 6. چوٙأ:پایان کوچک‎‏ (۷۲ هوم پیوندیا)
 7. چوٙأ:بخش بنی سیاسی ولات فیلیپین‎‏ (۶۲ هوم پیوندیا)
 8. چوٙأ:پانئڤیس‎‏ (۵۳ هوم پیوندیا)
 9. چوٙأ:Wp/lrc/Sidebar with collapsible lists‎‏ (۴۸ هوم پیوندیا)
 10. چوٙأ:نیروٙ ھأڤایی‎‏ (۴۰ هوم پیوندیا)
 11. چوٙأ:کوچئک‎‏ (۳۷ هوم پیوندیا)
 12. چوٙأ:أرتئش‎‏ (۲۶ هوم پیوندیا)
 13. چوٙأ:IsValidPageName‎‏ (۲۴ هوم پیوندیا)
 14. چوٙأ:کوچئک نیسی بی نوقطە‎‏ (۱۹ هوم پیوندیا)
 15. چوٙأ:وه زون‎‏ (۱۴ هوم پیوندیا)
 16. چوٙأ:بخش بنی سیاسی ولات ترکیه‎‏ (۱۲ هوم پیوندیا)
 17. چوٙأ:جعوه دونسمنیا شخص‎‏ (۱۱ هوم پیوندیا)
 18. چوٙأ:زونا ولات روسیه‎‏ (۱۱ هوم پیوندیا)
 19. چوٙأ:ساغدان‎‏ (۱۱ هوم پیوندیا)
 20. چوٙأ:پاتختیا امریکا‎‏ (۱۱ هوم پیوندیا)
 21. چوٙأ:Country data مئصر‎‏ (۹ هوم پیوندیا)
 22. چوٙأ:End hidden‎‏ (۹ هوم پیوندیا)
 23. چوٙأ:ISO 639 name he‎‏ (۹ هوم پیوندیا)
 24. چوٙأ:ISO 639 name ur‎‏ (۸ هوم پیوندیا)
 25. چوٙأ:جومشت مشروطە‎‏ (۸ هوم پیوندیا)
 26. چوٙأ:ولاتیا آسیا‎‏ (۸ هوم پیوندیا)
 27. چوٙأ:ISO 639 name az‎‏ (۷ هوم پیوندیا)
 28. چوٙأ:ISO 639 name fa‎‏ (۷ هوم پیوندیا)
 29. چوٙأ:ISO 639 name ja‎‏ (۷ هوم پیوندیا)
 30. چوٙأ:ISO 639 name ps‎‏ (۷ هوم پیوندیا)
 31. چوٙأ:Taxonomy/Acacia‎‏ (۶ هوم پیوندیا)
 32. چوٙأ:Date‎‏ (۵ هوم پیوندیا)
 33. چوٙأ:FULLBASEPAGENAME‎‏ (۵ هوم پیوندیا)
 34. چوٙأ:FULLROOTPAGENAME‎‏ (۵ هوم پیوندیا)
 35. چوٙأ:ISO 639 name hy‎‏ (۵ هوم پیوندیا)
 36. چوٙأ:ISO 639 name tr‎‏ (۵ هوم پیوندیا)
 37. چوٙأ:آستونیا روسیه‎‏ (۵ هوم پیوندیا)
 38. چوٙأ:شرستانیا ولات ایران‎‏ (۵ هوم پیوندیا)
 39. چوٙأ:Country data Luxembourg‎‏ (۴ هوم پیوندیا)
 40. چوٙأ:Country data North Carolina‎‏ (۴ هوم پیوندیا)
 41. چوٙأ:Country data Virginia‎‏ (۴ هوم پیوندیا)
 42. چوٙأ:Du‎‏ (۴ هوم پیوندیا)
 43. چوٙأ:ISO 639 name ka‎‏ (۴ هوم پیوندیا)
 44. چوٙأ:ISO 639 name ldd‎‏ (۴ هوم پیوندیا)
 45. چوٙأ:ISO 639 name sw‎‏ (۴ هوم پیوندیا)
 46. چوٙأ:Tlc‎‏ (۴ هوم پیوندیا)
 47. چوٙأ:Wp/lrc/جعوه دونسمنیا شهر ایران‎‏ (۴ هوم پیوندیا)
 48. چوٙأ:آستونا ولات افعانستان‎‏ (۴ هوم پیوندیا)
 49. چوٙأ:بخش بنی سیاسی ولاتیا یک گرته امریکا‎‏ (۴ هوم پیوندیا)
 50. چوٙأ:جعوه دونسمنیا آئم‎‏ (۴ هوم پیوندیا)

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)