كاروريا نهاگری بیه

پرش به ناوبری پرش به جستجو
یه گل کارور منع بیه بجوریت
چسب ون وخت مقصد تموم بين دیووندار نهاگیرنه پارامتریا قلف کردن دلیل
‏۶ فڤریٱ ۲۰۱۸، ساعت ۰۲:۵۲ Samanhagh (چٱک چنٱ | هومیاریا) بی زمون Mogoeilor (چٱک چنٱ | هومیاریا) حساو راس کردن ناکشتگر بیه., انجومانامه ناکشتگر بیه, نبوئه بلگه چک چنه خوتونه ویرایشت بکید  
‏۶ فڤریٱ ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۱۳ Lurvand (چٱک چنٱ | هومیاریا) بی زمون Stryn (چٱک چنٱ | هومیاریا) حساو راس کردن ناکشتگر بیه. sockpuppet
‏۶ فڤریٱ ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۱۳ Sajadlor (چٱک چنٱ | هومیاریا) بی زمون Stryn (چٱک چنٱ | هومیاریا) حساو راس کردن ناکشتگر بیه. sockpuppet