نومجا تیرنشونیا آی پی که سرتاسری نهاگری بینه

پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

این فهرستی از تمام قطع دسترسی‌های سراسری است که در حال حاضر فعال هستند. برخی قطع دسترسی‌ها ممکن است به طور محلی غیرفعال شده باشند: این به آن معنی است که آن‌ها روی دیگر وبگاه‌ها اثر می‌گذارند، اما یک مدیر محلی تصمیم گرفته‌است که آن‌ها را در این ویکی غیرفعال کند.

پی جوری سی قلف جهونی
(تازه تري | قديمي تري) ديئن (وانها تر 1وانها تر ۵۰ | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)
 • ‏۲۱ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۰۰:۳۳: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 84.151.138.234 (د ‏۲۸ مارس ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۰:۳۳ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۲۰ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۴۵: Vituzzu (meta.wikimedia.org) دسترسی 82.49.151.172 (د ‏۲۲ مارس ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۳:۴۵ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۲۰ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۳۸: Vituzzu (meta.wikimedia.org) دسترسی 197.39.73.107 (د ‏۲۲ مارس ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۳:۳۸ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۲۰ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۳۰: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 146.71.40.202 (د ‏۲۰ آڤریل ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۹:۳۰ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۲۱: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 84.215.88.187 (د ‏۲۲ مارس ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۱:۲۱ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۲۰ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۴۳: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 175.44.18.194 (د ‏۲۰ آڤریل ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۷:۴۳ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۲۶: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 74.82.35.80 (د ‏۲۳ مارس ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۷:۲۶ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۲۰ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۲۳: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 172.98.85.39 (د ‏۲۳ مارس ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۷:۲۳ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۲۰ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۲۲: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 2600:387:A:5:0:0:0:0/64 (د ‏۲۷ مارس ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۷:۲۲ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۲۰ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۱۲: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 178.238.236.51 (د ‏۲۰ آڤریل ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۷:۱۲ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۳۱: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 194.66.32.1 (د ‏۲۷ مارس ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۶:۳۱ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۲۰ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۱۱: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 2001:41D0:303:13E2:0:0:0:1 (د ‏۲۰ جوٙأن ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۶:۱۱ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۲۰ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۴۸: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 172.107.98.247 (د ‏۲۰ آڤریل ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۰:۴۸ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۱۹: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 136.0.99.90 (د ‏۲۰ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۰۹:۱۹ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۵۷: Vituzzu (meta.wikimedia.org) دسترسی 93.142.162.188 (د ‏۲۱ مارس ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۵:۵۷ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۱۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۰۸: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 124.239.251.0/24 (د ‏۱۹ آڤریل ۲۰۱۸ ساعت ‏۲۲:۰۸ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki vandalism)
 • ‏۱۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۰۶: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 115.73.105.78 (د ‏۱۹ آڤریل ۲۰۱۸ ساعت ‏۲۲:۰۶ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۱۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۳۸: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 5.41.18.107 (د ‏۲۶ مارس ۲۰۱۸ ساعت ‏۲۱:۳۸ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۳۳: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 85.255.232.28 (د ‏۲۱ مارس ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۱:۳۳ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۲۹: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 109.159.100.50 (د ‏۲۱ مارس ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۱:۲۹ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki vandalism)
 • ‏۱۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۴۹: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 94.197.121.172 (د ‏۲۲ مارس ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۷:۴۹ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۰۹: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 92.40.248.196 (د ‏۲۲ مارس ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۷:۰۹ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۴۱: -revi (meta.wikimedia.org) دسترسی 203.87.171.160/28 (د ‏۱۹ جوٙأن ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۵:۴۱ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۴۱: -revi (meta.wikimedia.org) دسترسی 203.87.156.116/30 (د ‏۱۹ جوٙأن ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۵:۴۱ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۱۳: Stryn (meta.wikimedia.org) دسترسی 179.218.152.52 (د ‏۲۶ مارس ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۵:۱۳ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۱۲: Stryn (meta.wikimedia.org) دسترسی 71.221.34.59 (د ‏۲۶ مارس ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۵:۱۲ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۳۸: HakanIST (meta.wikimedia.org) دسترسی 190.186.59.22 (د ‏۱۹ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۰۹:۳۸ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۰۳:۳۵: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 103.76.28.0/23 (د ‏۱۹ سئپتامر ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۳:۳۵ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۰۱:۲۴: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 180.241.10.105 (د ‏۱۹ سئپتامر ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۱:۲۴ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۰۰:۱۷: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 104.202.61.29 (د ‏۱۹ آڤریل ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۰:۱۷ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۱۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۰۰:۰۳: Rxy (meta.wikimedia.org) دسترسی 103.95.98.166 (د ‏۱۹ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۰۰:۰۳ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۰۰:۰۰: Rxy (meta.wikimedia.org) دسترسی 185.101.238.21 (د ‏۱۹ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۰۰:۰۰ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۸ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۵۹: Rxy (meta.wikimedia.org) دسترسی 46.228.2.178 (د ‏۱۸ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۳:۵۹ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۸ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۵۹: Rxy (meta.wikimedia.org) دسترسی 103.107.248.130 (د ‏۱۸ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۳:۵۹ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۸ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۵۷: Rxy (meta.wikimedia.org) دسترسی 67.237.20.46 (د ‏۱۸ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۳:۵۷ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۸ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۵۳: Rxy (meta.wikimedia.org) دسترسی 80.211.249.13 (د ‏۱۸ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۳:۵۳ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open proxy: spambot source ip)
 • ‏۱۸ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۵۲: Rxy (meta.wikimedia.org) دسترسی 101.255.45.22 (د ‏۱۸ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۳:۵۲ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۸ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۴۸: Rxy (meta.wikimedia.org) دسترسی 95.110.207.71 (د ‏۱۸ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۳:۴۸ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۸ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۲۰: Rxy (meta.wikimedia.org) دسترسی 124.158.124.237 (د ‏۱۸ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۳:۲۰ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۸ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۱۶: Rxy (meta.wikimedia.org) دسترسی 120.236.165.238 (د ‏۱۸ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۳:۱۶ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۸ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۱۴: Rxy (meta.wikimedia.org) دسترسی 180.249.0.243 (د ‏۱۸ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۳:۱۴ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۸ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۱۰: Rxy (meta.wikimedia.org) دسترسی 163.53.168.97 (د ‏۱۸ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۳:۱۰ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۸ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۱۵: Pmlineditor (meta.wikimedia.org) دسترسی 130.185.239.148 (د ‏۲۵ مارس ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۶:۱۵ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۸ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۲۲: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 196.247.17.153 (د ‏۱۸ آڤریل ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۴:۲۲ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۸ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۲۱: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 196.247.234.134 (د ‏۱۸ آڤریل ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۴:۲۱ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۸ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۰۴: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 92.50.236.137 (د ‏۱ آڤریل ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۴:۰۴ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۸ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۵۸: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 92.40.249.80 (د ‏۲۱ مارس ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۳:۵۸ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۸ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۴۵: Jyothis (meta.wikimedia.org) دسترسی 194.168.89.195 (د ‏۱۸ آڤریل ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۳:۴۵ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۸ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۴۱: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 151.237.184.192 (د ‏۱۸ آڤریل ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۱:۴۱ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۸ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۳۹: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 82.118.230.58 (د ‏۱۸ آڤریل ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۱:۳۹ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
(تازه تري | قديمي تري) ديئن (وانها تر 1وانها تر ۵۰ | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)