نومجا تیرنشونیا آی پی که سرتاسری نهاگری بینه

پرش به ناوبری پرش به جستجو

این فهرستی از تمام قطع دسترسی‌های سراسری است که در حال حاضر فعال هستند. برخی قطع دسترسی‌ها ممکن است به طور محلی غیرفعال شده باشند: این به آن معنی است که آن‌ها روی دیگر وبگاه‌ها اثر می‌گذارند، اما یک مدیر محلی تصمیم گرفته‌است که آن‌ها را در این ویکی غیرفعال کند.

پی جوری سی قلف جهونی
(تازه تري | قديمي تري) ديئن (وانها تر 1وانها تر ۵۰ | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)
 • ‏۱۹ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۱۹: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 107.173.209.114 (د ‏۱۹ آڤریل ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۰:۱۹ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۹ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۳۹: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 147.94.134.31 (د ‏۱۹ آڤریل ۲۰۱۹ ساعت ‏۰۹:۳۹ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۹ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۵۴: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 183.111.174.35 (د ‏۱۹ آڤریل ۲۰۱۹ ساعت ‏۰۷:۵۴ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۹ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۹: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 103.13.240.169 (د ‏۱۹ جانڤیە ۲۰۱۹ ساعت ‏۰۶:۳۹ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۹ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۵: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 110.74.196.10 (د ‏۱۹ نوڤامر ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۶:۳۵ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۸ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۲۰: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 95.38.172.232 (د ‏۱۸ نوڤامر ۲۰۱۸ ساعت ‏۲۱:۲۰ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۸ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۵۵: HakanIST (meta.wikimedia.org) دسترسی 51.68.180.4 (د ‏۱۸ جانڤیە ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۰:۵۵ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۸ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۵۷: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 2600:8800:3981:78A0:0:0:0:0/64 (د ‏۲۰ ئوکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۱:۵۷ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۱۸ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۵۱: Teles (meta.wikimedia.org) دسترسی 109.102.104.244 (د ‏۲۰ ئوکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۱:۵۱ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۸ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۰۳: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 46.134.18.0/24 (د ‏۱۸ نوڤامر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۸:۰۳ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۸ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۰۲: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 46.134.18.230 (د ‏۲۵ ئوکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۸:۰۲ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۸ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۵۷: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 182.53.197.110 (د ‏۱۸ ئوکتوبر ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۷:۵۷ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۸ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۵۳: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 213.160.149.180 (د ‏۱۸ نوڤامر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۷:۵۳ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۸ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۵۲: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 182.23.38.242 (د ‏۱۸ نوڤامر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۷:۵۲ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۸ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۳۶: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 2607:FB90:246C:F1DC:0:0:0:0/64 (د ‏۱ نوڤامر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۷:۳۶ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۸ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۳۳: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 107.173.209.111 (د ‏۱۸ جانڤیە ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۷:۳۳ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۸ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۰۰: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 86.173.7.117 (د ‏۱ نوڤامر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۷:۰۰ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۸ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۵۲: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 185.241.90.61 (د ‏۱۸ نوڤامر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۶:۵۲ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۸ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۵۵: Jyothis (meta.wikimedia.org) دسترسی 107.3.40.24 (د ‏۲۵ ئوکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۵:۵۵ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Vandalism)
 • ‏۱۸ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۰۵: Teles (meta.wikimedia.org) دسترسی 185.223.163.161 (د ‏۱۸ ئوکتوبر ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۵:۰۵ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۸ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۰۰: Teles (meta.wikimedia.org) دسترسی 2A03:2880:0:0:0:0:0:0/32 (د ‏۱۸ ئوکتوبر ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۵:۰۰ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open proxy: Globally used for vandalism )
 • ‏۱۸ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۴۳: Rxy (meta.wikimedia.org) دسترسی 185.241.90.49 (د ‏۲۵ ئوکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۳:۴۳ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۸ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۴۸: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 109.247.56.238 (د ‏۲۱ ئوکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۱:۴۸ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۸ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۱۳: NahidSultan (meta.wikimedia.org) دسترسی 209.58.168.70 (د ‏۲۵ ئوکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۰:۱۳ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۸ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۲۰: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 217.137.147.101 (د ‏۲۵ ئوکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۸:۲۰ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۷ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۵۴: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 116.254.112.146 (د ‏۱۷ نوڤامر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۸:۵۴ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۷ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۵۰: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 155.254.115.70 (د ‏۱۷ ئوکتوبر ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۸:۵۰ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۷ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۱۶: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 5.62.43.19 (د ‏۱۷ آڤریل ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۴:۱۶ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۷ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۰۲: Mentifisto (meta.wikimedia.org) دسترسی 2607:FB90:A62B:2B01:ADD3:5697:94F7:624A (د ‏۱۷ نوڤامر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۴:۰۲ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki vandalism)
 • ‏۱۷ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۵۷: Mentifisto (meta.wikimedia.org) دسترسی 52.60.188.37 (د ‏۱۷ آڤریل ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۳:۵۷ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki vandalism)
 • ‏۱۷ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۴۴: Mentifisto (meta.wikimedia.org) دسترسی 5.1.83.197 (د ‏۱۷ ئوکتوبر ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۳:۴۴ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki vandalism)
 • ‏۱۷ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۴۱: Mentifisto (meta.wikimedia.org) دسترسی 104.218.63.46 (د ‏۲۴ ئوکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۳:۴۱ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki vandalism)
 • ‏۱۷ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۳۷: Mentifisto (meta.wikimedia.org) دسترسی 212.7.220.48 (د ‏۲۴ ئوکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۳:۳۷ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki vandalism)
 • ‏۱۷ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۲: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 200.229.81.174 (د ‏۱۷ آڤریل ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۲:۵۲ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۷ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۱: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 107.183.132.85 (د ‏۱۷ آڤریل ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۲:۵۱ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۷ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۳۱: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 185.242.146.166 (د ‏۱۷ آڤریل ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۱:۳۱ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۷ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۲۴: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 182.185.247.99 (د ‏۱۷ نوڤامر ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۶:۲۴ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۷ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۲:۳۵: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) دسترسی 190.105.224.0/20 (د ‏۱۷ ئوکتوبر ۲۰۱۹ ساعت ‏۰۲:۳۵ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open proxy: Abused web host / VPS: <!-- NXnet Solutions Colombia -->)
 • ‏۱۶ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۳۰: Hoo man (meta.wikimedia.org) دسترسی 2409:4061:68A:463:0:0:0:0/64 (د ‏۱۹ ئوکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۲۰:۳۰ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۶ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۴۳: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 207.160.26.225 (د ‏۱۶ نوڤامر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۸:۴۳ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۶ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۳۲: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 73.137.232.57 (د ‏۲۳ ئوکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۷:۳۲ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۶ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۴۲: -revi (meta.wikimedia.org) دسترسی 81.131.204.82 (د ‏۳۰ ئوکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۶:۴۲ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۶ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۲۰: -revi (meta.wikimedia.org) دسترسی 212.50.184.130 (د ‏۲۳ ئوکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۶:۲۰ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۶ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۱۶: -revi (meta.wikimedia.org) دسترسی 46.233.90.69 (د ‏۲۳ ئوکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۶:۱۶ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۶ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۱۵: -revi (meta.wikimedia.org) دسترسی 212.67.119.245 (د ‏۲۳ ئوکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۶:۱۵ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۶ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۵۹: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) دسترسی 2603:300A:1517:7400:0:0:0:0/64 (د ‏۲۳ ئوکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۵:۵۹ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۱۶ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۵۵: -revi (meta.wikimedia.org) دسترسی 89.242.4.57 (د ‏۱۹ ئوکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۵:۵۵ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۶ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۵۲: NahidSultan (meta.wikimedia.org) دسترسی 103.195.2.74 (د ‏۱۶ جانڤیە ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۵:۵۲ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۶ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۴۷: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 192.160.131.66 (د ‏۲۳ ئوکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۴:۴۷ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۶ ئوکتوبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۳۳: There'sNoTime (meta.wikimedia.org) دسترسی 195.143.129.132 (د ‏۲۳ ئوکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۰:۳۳ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Cross-wiki vandalism)
(تازه تري | قديمي تري) ديئن (وانها تر 1وانها تر ۵۰ | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)