نومجا تیرنشونیا آی پی که سرتاسری نهاگری بینه

پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

این فهرستی از تمام قطع دسترسی‌های سراسری است که در حال حاضر فعال هستند. برخی قطع دسترسی‌ها ممکن است به طور محلی غیرفعال شده باشند: این به آن معنی است که آن‌ها روی دیگر وبگاه‌ها اثر می‌گذارند، اما یک مدیر محلی تصمیم گرفته‌است که آن‌ها را در این ویکی غیرفعال کند.

پی جوری سی قلف جهونی
(تازه تري | قديمي تري) ديئن (وانها تر 1وانها تر ۵۰ | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)
 • ‏۱۷ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۰۲:۵۴: Matiia (meta.wikimedia.org) دسترسی 124.106.128.178 (د ‏۱۸ دئسامر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۹:۵۴ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki vandalism)
 • ‏۱۷ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۰۰:۴۸: Teles (meta.wikimedia.org) دسترسی 193.203.50.18 (د ‏۱۷ دئسامر ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۰:۴۸ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۷ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۰۰:۴۸: Teles (meta.wikimedia.org) دسترسی 94.242.62.93 (د ‏۱۷ دئسامر ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۰:۴۸ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۷ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۰۰:۴۷: Teles (meta.wikimedia.org) دسترسی 185.156.174.133 (د ‏۱۷ دئسامر ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۰:۴۷ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۷ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۰۰:۴۷: Teles (meta.wikimedia.org) دسترسی 159.148.186.122 (د ‏۱۷ دئسامر ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۰:۴۷ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۰۴: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 90.107.195.64 (د ‏۱۶ جانڤیە ۲۰۱۸ ساعت ‏۲۳:۰۴ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۴۹: Vituzzu (meta.wikimedia.org) دسترسی 154.0.69.56 (د ‏۱۸ دئسامر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۴:۴۹ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۴۴: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 78.83.94.41 (د ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۸ ساعت ‏۲۰:۴۴ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۱۹:۵۹: Matiia (meta.wikimedia.org) دسترسی 187.183.216.94 (د ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۹:۵۹ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۱۹:۲۰: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 41.210.225.35 (د ‏۱۸ دئسامر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۲:۲۰ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۴۶: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 212.5.143.133 (د ‏۱۶ جانڤیە ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۸:۴۶ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۱۳: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 86.179.153.10 (د ‏۱۸ دئسامر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۰:۱۳ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۰۱: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 198.23.145.220 (د ‏۱۶ جانڤیە ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۷:۰۱ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۵۹: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 191.101.200.94 (د ‏۱۶ جانڤیە ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۶:۵۹ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۵۷: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 168.235.96.129 (د ‏۱۶ جانڤیە ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۶:۵۷ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۱۵:۲۶: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 91.245.83.231 (د ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۵:۲۶ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۱۵:۱۳: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 124.123.72.206 (د ‏۱۶ جانڤیە ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۵:۱۳ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۱۵:۱۰: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 185.2.188.18 (د ‏۱۶ جانڤیە ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۵:۱۰ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۱۳: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 162.219.176.251 (د ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۳:۱۳ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۴۹: Pmlineditor (meta.wikimedia.org) دسترسی 192.162.27.0/24 (د ‏۱۶ مارس ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۲:۴۹ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۴۵: Pmlineditor (meta.wikimedia.org) دسترسی 192.162.27.119 (د ‏۲۳ دئسامر ۲۰۱۷ ساعت ‏۱۲:۴۵ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۱۰:۲۶: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 83.220.237.216 (د ‏۲۳ دئسامر ۲۰۱۷ ساعت ‏۱۰:۲۶ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۰۷:۴۰: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) دسترسی 121.54.44.149 (د ‏۱۹ دئسامر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۷:۴۰ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۰۶:۲۹: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) دسترسی 175.158.210.204 (د ‏۱۹ دئسامر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۶:۲۹ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۰۶:۲۶: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) دسترسی 121.54.44.160/27 (د ‏۳۰ دئسامر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۶:۲۶ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۰۶:۲۳: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) دسترسی 121.54.44.171 (د ‏۱۹ دئسامر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۶:۲۳ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۰۶:۰۲: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) دسترسی 138.162.8.58 (د ‏۲۳ دئسامر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۶:۰۲ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۰۵:۵۸: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) دسترسی 35.189.139.50 (د ‏۱۹ دئسامر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۵:۵۸ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Banned user)
 • ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۰۵:۵۸: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) دسترسی 94.136.138.142 (د ‏۱۹ دئسامر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۵:۵۸ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Banned user)
 • ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۰۵:۵۶: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) دسترسی 175.158.211.0/24 (د ‏۳۰ دئسامر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۵:۵۶ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۰۵:۵۵: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) دسترسی 2605:6F80:1:3AF:0:0:0:0/64 (د ‏۳۰ دئسامر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۵:۵۵ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۶ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۰۲:۲۹: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 198.23.238.160/27 (د ‏۱۶ جوٙأن ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۲:۲۹ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: Should you be affected by this block, please contact us)
 • ‏۱۵ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۵۳: Pmlineditor (meta.wikimedia.org) دسترسی 198.23.250.32 (د ‏۱۵ جانڤیە ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۶:۵۳ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۵ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۵۳: Pmlineditor (meta.wikimedia.org) دسترسی 200.63.29.91 (د ‏۱۵ جانڤیە ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۶:۵۳ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۵ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۴۹: Pmlineditor (meta.wikimedia.org) دسترسی 76.190.197.232 (د ‏۱۵ جانڤیە ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۶:۴۹ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۵ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۱۹: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 78.13.238.82 (د ‏۱۵ جوٙأن ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۶:۱۹ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۵ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۱۸: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 136.243.226.141 (د ‏۱۵ جوٙأن ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۶:۱۸ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۵ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۵۴: Stryn (meta.wikimedia.org) دسترسی 2.6.119.165 (د ‏۱۸ دئسامر ۲۰۱۷ ساعت ‏۱۳:۵۴ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۵ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۰۲:۵۱: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 36.76.85.150 (د ‏۱۸ دئسامر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۲:۵۱ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۵ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۰۲:۱۵: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 95.186.165.209 (د ‏۲۲ دئسامر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۲:۱۵ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۵ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۰۲:۰۸: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 2A01:4C8:0:0:0:0:0:0/29 (د ‏۱۵ جوٙأن ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۲:۰۸ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Long-term abuse: Should you be affected by this block, please contact us)
 • ‏۱۴ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۲۱: Vituzzu (meta.wikimedia.org) دسترسی 83.18.191.198 (د ‏۱۴ جانڤیە ۲۰۱۸ ساعت ‏۲۲:۲۱ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۴ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۲۰: Vituzzu (meta.wikimedia.org) دسترسی 83.31.80.187 (د ‏۱۴ جانڤیە ۲۰۱۸ ساعت ‏۲۲:۲۰ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۴ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۱۹:۲۸: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 179.210.76.247 (د ‏۱۴ دئسامر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۹:۲۸ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۴ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۰۰: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 196.17.240.196 (د ‏۱۴ جانڤیە ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۸:۰۰ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۴ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۳۷: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 223.140.156.94 (د ‏۱۷ دئسامر ۲۰۱۷ ساعت ‏۱۶:۳۷ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۴ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۳۴: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 111.71.80.176 (د ‏۱۷ دئسامر ۲۰۱۷ ساعت ‏۱۶:۳۴ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۴ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۱۵:۴۹: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 111.71.6.188 (د ‏۱۷ دئسامر ۲۰۱۷ ساعت ‏۱۵:۴۹ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۳ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۰۸: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 138.128.227.78 (د ‏۱۳ جانڤیە ۲۰۱۸ ساعت ‏۲۲:۰۸ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۳ دئسامر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۰۱: Pmlineditor (meta.wikimedia.org) دسترسی 88.87.72.181 (د ‏۱۳ جانڤیە ۲۰۱۸ ساعت ‏۲۰:۰۱ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
(تازه تري | قديمي تري) ديئن (وانها تر 1وانها تر ۵۰ | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)