سردیسیا

پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

ای بلگه یه گل نومگه د سردیسیاییه که نرم افزار وا ونو ویرایشتیا نه نشو کاری میکه، الوت واگرد هومبراوریاشو.

نوم سردیسدیاری کردن د نوم گه آلشتیاتوضیح کامل هومبراورسرچشمهکنشتگره؟آلشتیا سردیس دار
visualeditor-switchedویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شدهکاربر شروع به ویرایش با استفاده از ویرایشگر دیداری کرد سپس به ویرایشگر متن ویکی تغییر داده شد.تعریف بیه د اساس دمادیسهری۴۴ آلشتیا
massmessage-deliveryارسال پیام انبوهارسال پیام انبوه توسط Extension:MassMessageتعریف بیه د اساس دمادیسهری۴۳ آلشتیا
mobile editویرایشت موبایلیویرایشت سی سیلجا هومدرونگ راس بیهتعریف بیه د اساس دمادیسهری۴۰ آلشتیا
mobile web editویرایشت تیارگه موبایلیویرایشت انجوم دئه بیه د یه گل دیارگه موبایلیهتعریف بیه د اساس دمادیسهری۳۸ آلشتیا
visualeditorانجوما ویرایشتکارویرایش توسط ویرایشگر دیداری انجام شده‌است.تعریف بیه د اساس دمادیسهری۳۷ آلشتیا
contenttranslationترجمهٔ محتوااین محتویات از زبانی دیگر توسط ابزار مترجم محتویات ترجمه شده بود.تعریف بیه د اساس دمادیسهری۵ آلشتیا
mobile app editسامون یار ویرایشت موبایلیویرایش‌های انجام شده از طریق برنامه موبایلتعریف بیه د اساس دمادیسهری۲ آلشتیا
mw-replaceReplacedEdits that remove more than 90% of the content of a pageتعریف بیه د اساس دمادیسهری۱ آلشت
meta spam idmeta spam idتعریف بیه د اساس دمادیسهری۰ آلشت
blankingblankingتعریف بیه د اساس دمادیسهری۰ آلشت
emojiشکلکاستفاده شده توسط پالایه خرابکاری سراسری ۱۱۰تعریف بیه د اساس دمادیسهری۰ آلشت
repeated xwiki abuserepeated xwiki abuseتعریف بیه د اساس دمادیسهری۰ آلشت
OTRS permission added by non-OTRS memberOTRS permission added by non-OTRS memberتعریف بیه د اساس دمادیسهری۰ آلشت
ntsamr (global)ntsamr (global)تعریف بیه د اساس دمادیسهری۰ آلشت
repeated xwiki CoI abuserepeated xwiki CoI abuseتعریف بیه د اساس دمادیسهری۰ آلشت
mw-contentmodelchangeتغییر مدل محتواویرایش‌هایی که مدل محتوای صفحه را تغییر می‌دهندتعریف بیه د اساس دمادیسهری۰ آلشت
mw-new-redirectNew redirectEdits that create a new redirect or change a page to a redirectتعریف بیه د اساس دمادیسهری۰ آلشت
mw-removed-redirectRemoved redirectEdits that change an existing redirect to a non-redirectتعریف بیه د اساس دمادیسهری۰ آلشت
mw-changed-redirect-targetRedirect target changedEdits that change the target of a redirectتعریف بیه د اساس دمادیسهری۰ آلشت
mw-blankBlankingEdits that blank a pageتعریف بیه د اساس دمادیسهری۰ آلشت
mw-rollbackRollbackEdits that roll back previous edits using the rollback linkتعریف بیه د اساس دمادیسهری۰ آلشت
visualeditor-needcheckویرایشگر دیداری: بررسیویرایش انجام‌شده با ویرایشگر دیداری که در آن سامانه احتمال وقوع تغییرات ناخواسته در ویکی‌متن را شناسایی کرد.تعریف بیه د اساس دمادیسهری۰ آلشت
visualeditor-wikitextویرایش مبدأ ۲۰۱۷ویرایش توسط ویرایشگر متنی نسخهٔ ۲۰۱۷تعریف بیه د اساس دمادیسهری۰ آلشت
HHVMHHVMنسخه با ماشین مجازی هیپ‌هاپ به جای مفسر زند پی‌اچ‌پی درست شده‌اند (مستثنی‌شده برای بهبود کارایی، برای اشکال‌زدایی/تحلیل برچسپ زده شده است)تعریف بیه د اساس دمادیسنه۰ آلشت