دٱسٱيا

پرش به ناوبری پرش به جستجو

دسه یا هاری دشو جانیایا یا بلگه هیئن. دسه یا وه کار نگرته بیه د ایچه نیئن. همچنودسه یا حاستنی نه بوینیت.

دٱسٱيا
(أڤئلی | آخئر) ديئن (ڤادما ۵۰ | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)(أڤئلی | آخئر) ديئن (ڤادما ۵۰ | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)