فایلیا حاستنی

پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

رئسینە یا نئهایی د ڤیرگە قام بییە موٙکیس بینە و گاسی هأنی ڤئ هئنگوم سازی نأبینە.بیشتئروٙنە ۵٬۰۰۰ یئ گئل نأتیجە د ڤیرگە قام بییە هان د دأسرئس.

جانیایا هاری وه کار گرته بوئن ولی وجود نارن. همچنو شایت جانیایا وه دری وا یه که ایچه هیئشون نومگه کاری بینه.هر گرینج مثبت دورویی خط مئوره. به اضافه یه، بلگه یایی که که جانیایا بی وجودن نه د خوشو دارن د دأسە:بألگە یایی کئ هوم پئیڤأند جانیایا ئشگئسئ نە دارئن نومگه کاری بینه.

نمائشت بیشترونه ۵۰ نتیجه د هار، شرو د شماره۱ تا شماره ۵۰.

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. جانیا:Test Template Info-Icon - Version (2).svg‎‏ (۱٬۵۱۳ هوم پیوندیا)
 2. جانیا:Information icon4.svg‎‏ (۳۲۷ هوم پیوندیا)
 3. جانیا:Hadith Ali.svg‎‏ (۲۰۸ هوم پیوندیا)
 4. جانیا:Red pog.svg‎‏ (۱۷۵ هوم پیوندیا)
 5. جانیا:P Education.png‎‏ (۱۲۷ هوم پیوندیا)
 6. جانیا:Psi2.svg‎‏ (۱۲۷ هوم پیوندیا)
 7. جانیا:Bundesarchiv Bild 183-N0827-318, KZ Auschwitz, Ankunft ungarischer Juden.jpg‎‏ (۱۱۷ هوم پیوندیا)
 8. جانیا:Flag of Turkey.svg‎‏ (۱۰۳ هوم پیوندیا)
 9. جانیا:Constitutional forces in Tabriz.jpg‎‏ (۹۰ هوم پیوندیا)
 10. جانیا:Oxyrhynchus papyrus with Euclid's Elements.jpg‎‏ (۸۹ هوم پیوندیا)
 11. جانیا:P. Oxy. I 29.jpg‎‏ (۸۹ هوم پیوندیا)
 12. جانیا:SNA segment.png‎‏ (۸۱ هوم پیوندیا)
 13. جانیا:Hagia Sophia exterior 2007 002.jpg‎‏ (۸۰ هوم پیوندیا)
 14. جانیا:Turkey Regions.png‎‏ (۸۰ هوم پیوندیا)
 15. جانیا:Flag of Iran.svg‎‏ (۷۹ هوم پیوندیا)
 16. جانیا:Marx Engels Lenin.svg‎‏ (۷۶ هوم پیوندیا)
 17. جانیا:Economic template.svg‎‏ (۷۵ هوم پیوندیا)
 18. جانیا:Flag of Thailand.svg‎‏ (۷۴ هوم پیوندیا)
 19. جانیا:Africa (orthographic projection).svg‎‏ (۶۶ هوم پیوندیا)
 20. جانیا:Turkey location map.svg‎‏ (۶۵ هوم پیوندیا)
 21. جانیا:Emblem of Iran.svg‎‏ (۵۸ هوم پیوندیا)
 22. جانیا:Map of the African Union.svg‎‏ (۵۶ هوم پیوندیا)
 23. جانیا:Flag of France.svg‎‏ (۵۴ هوم پیوندیا)
 24. جانیا:Flag of India.svg‎‏ (۵۴ هوم پیوندیا)
 25. جانیا:HSCommons.svg‎‏ (۵۴ هوم پیوندیا)
 26. جانیا:HSMediaWiki.svg‎‏ (۵۴ هوم پیوندیا)
 27. جانیا:HSWBooks.svg‎‏ (۵۴ هوم پیوندیا)
 28. جانیا:HSWNews.svg‎‏ (۵۴ هوم پیوندیا)
 29. جانیا:HSWQuote.svg‎‏ (۵۴ هوم پیوندیا)
 30. جانیا:HSWSource.svg‎‏ (۵۴ هوم پیوندیا)
 31. جانیا:HSWSpecies.svg‎‏ (۵۴ هوم پیوندیا)
 32. جانیا:HSWVersity.svg‎‏ (۵۴ هوم پیوندیا)
 33. جانیا:HSWikimedia.svg‎‏ (۵۴ هوم پیوندیا)
 34. جانیا:HSWtionary.svg‎‏ (۵۴ هوم پیوندیا)
 35. جانیا:Flag of Bulgaria.svg‎‏ (۵۳ هوم پیوندیا)
 36. جانیا:Flag of Russia.svg‎‏ (۵۳ هوم پیوندیا)
 37. جانیا:HSIncubator.svg‎‏ (۵۳ هوم پیوندیا)
 38. جانیا:HSWMania.svg‎‏ (۵۳ هوم پیوندیا)
 39. جانیا:Flag of Afghanistan.svg‎‏ (۵۲ هوم پیوندیا)
 40. جانیا:StJohnsAshfield StainedGlass GoodShepherd Portrait.jpg‎‏ (۵۲ هوم پیوندیا)
 41. جانیا:Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg‎‏ (۵۲ هوم پیوندیا)
 42. جانیا:Asia (orthographic projection).svg‎‏ (۵۱ هوم پیوندیا)
 43. جانیا:Flag of the United States.svg‎‏ (۵۱ هوم پیوندیا)
 44. جانیا:P christianity.svg‎‏ (۵۱ هوم پیوندیا)
 45. جانیا:Flag of Egypt.svg‎‏ (۴۹ هوم پیوندیا)
 46. جانیا:Europe (orthographic projection).svg‎‏ (۴۷ هوم پیوندیا)
 47. جانیا:Flag of the United Kingdom.svg‎‏ (۴۷ هوم پیوندیا)
 48. جانیا:Flag of Germany.svg‎‏ (۴۶ هوم پیوندیا)
 49. جانیا:Flag of Ukraine.svg‎‏ (۴۶ هوم پیوندیا)
 50. جانیا:VFPt Solenoid correct2.svg‎‏ (۴۶ هوم پیوندیا)

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)