بلگه یایی که هوم پیوند زون نارن

پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

بلگه یا هاری وه زون نسقه یا زونا تر هوم پیوند نبیه.

رئسینە یا نئهایی د ڤیرگە قام بییە موٙکیس بینە و گاسی هأنی ڤئ هئنگوم سازی نأبینە.بیشتئروٙنە ۵٬۰۰۰ یئ گئل نأتیجە د ڤیرگە قام بییە هان د دأسرئس.

نمائشت بیشترونه ۵۰ نتیجه د هار، شرو د شماره۱ تا شماره ۵۰.

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. Kord
 2. Templeton Prize
 3. آئین هندو
 4. آدام اوپل
 5. آدری ھئپبورن
 6. آراگون
 7. آرتوٙر شوپئنھاڤئر
 8. آرتڤین
 9. آردئشئن
 10. آرسین(شأر)
 11. آرشیدوشئس
 12. آرشیدوٙک
 13. آرون تمکین بک
 14. آریئل شارون
 15. آز بأرق ئویی
 16. آز جمشتیار الکتریکی
 17. آز جومئشتیار ئلئکتئریکی
 18. آز د نۊگئرئتئنی
 19. آز موندئگار
 20. آز کئشئشتی
 21. آزادی ئوموٙری
 22. آزادی حایی سوز
 23. آزادی قرارداد
 24. آزار صربیا د جئن جهونی دوئم
 25. آزار هومجنس حایا د آلمان نازی و هولوکاست
 26. آزتک یا
 27. آستارا
 28. آستانه اشرفیه
 29. آستون زاگورا د ولات بلغارستان
 30. آستون مرسین
 31. آستون ناگازاگی جاپون
 32. آستون چیتاگونگ
 33. آستون گره‌ سون
 34. آستون گوموش‌ خانه
 35. آستون یالوا
 36. آستونیا ولات ایران
 37. آستوٙن أرزئروٙم
 38. آستوٙن ئصفأهو
 39. آستوٙن ئورئنسئ
 40. آستوٙن تاراگونا
 41. آستوٙن سأرئ پول
 42. آستوٙن فاریاب
 43. آستوٙن قأندئھار
 44. آستوٙن قوٙنیه
 45. آستوٙن لیپتئسک
 46. آستوٙن ماگادان
 47. آستوٙن موٙرمانسک
 48. آستوٙن چارمال بأختیاری
 49. آستوٙن ڤالادولید
 50. آستوٙن کوگئلوٙیە و بویئرأمأد

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)