بلگه یایی که بیشتری مینجا ویکی نه دارن

پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

رئسینە یا نئهایی د ڤیرگە قام بییە موٙکیس بینە و گاسی هأنی ڤئ هئنگوم سازی نأبینە.بیشتئروٙنە ۵٬۰۰۰ یئ گئل نأتیجە د ڤیرگە قام بییە هان د دأسرئس.

نمائشت بیشترونه ۵۰ نتیجه د هار، شرو د شماره۱ تا شماره ۵۰.

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. فأنلاند‎‏ (۲۸۵ مئن ویکیا)
 2. رۈسيأ‎‏ (۲۸۴ مئن ویکیا)
 3. شیلی‎‏ (۲۸۲ مئن ویکیا)
 4. ڤولاتچه یا یأکاگرته إمريکا‎‏ (۲۷۹ مئن ویکیا)
 5. تورکیأ‎‏ (۲۷۶ مئن ویکیا)
 6. لأھئستان‎‏ (۲۷۵ مئن ویکیا)
 7. آلمان‎‏ (۲۷۵ مئن ویکیا)
 8. فرانسأ‎‏ (۲۷۳ مئن ویکیا)
 9. ایتالیا‎‏ (۲۷۳ مئن ویکیا)
 10. ئوروٙپا‎‏ (۲۷۰ مئن ویکیا)
 11. إسپانيا‎‏ (۲۶۶ مئن ویکیا)
 12. آسیا‎‏ (۲۶۵ مئن ویکیا)
 13. نورڤئج‎‏ (۲۶۵ مئن ویکیا)
 14. زوٙن ئینگیلیسی‎‏ (۲۶۵ مئن ویکیا)
 15. ھئن‎‏ (۲۶۴ مئن ویکیا)
 16. زوٙن ئسپانیایی‎‏ (۲۶۲ مئن ویکیا)
 17. برزيل‎‏ (۲۶۲ مئن ویکیا)
 18. جاپون‎‏ (۲۶۱ مئن ویکیا)
 19. ئوتریش‎‏ (۲۵۹ مئن ویکیا)
 20. کانادا‎‏ (۲۵۸ مئن ویکیا)
 21. ڤییئتنام‎‏ (۲۵۸ مئن ویکیا)
 22. کوٙمأرە ڤولات خألک چین‎‏ (۲۵۷ مئن ویکیا)
 23. اۈکراین‎‏ (۲۵۶ مئن ویکیا)
 24. ھولند‎‏ (۲۵۵ مئن ویکیا)
 25. یوٙنان‎‏ (۲۵۴ مئن ویکیا)
 26. بولغارستان‎‏ (۲۵۴ مئن ویکیا)
 27. سوٙئد‎‏ (۲۵۳ مئن ویکیا)
 28. پورتغال‎‏ (۲۵۲ مئن ویکیا)
 29. بلجیک‎‏ (۲۵۲ مئن ویکیا)
 30. بريتانيا‎‏ (۲۵۱ مئن ویکیا)
 31. کوروڤاسی‎‏ (۲۵۰ مئن ویکیا)
 32. کۈمرأ ڤولات آزربایجان‎‏ (۲۴۹ مئن ویکیا)
 33. آلبانی‎‏ (۲۴۹ مئن ویکیا)
 34. آرجانتین‎‏ (۲۴۸ مئن ویکیا)
 35. ڤولات آندورا‎‏ (۲۴۷ مئن ویکیا)
 36. شأر پاریس‎‏ (۲۴۶ مئن ویکیا)
 37. ئیسلأند‎‏ (۲۴۴ مئن ویکیا)
 38. ئستونی‎‏ (۲۴۴ مئن ویکیا)
 39. جأهوٙن‎‏ (۲۴۴ مئن ویکیا)
 40. أرمنستان‎‏ (۲۴۴ مئن ویکیا)
 41. کوٙمأرە ڤولات چئک‎‏ (۲۴۳ مئن ویکیا)
 42. ایران‎‏ (۲۴۳ مئن ویکیا)
 43. مکزیک‎‏ (۲۴۳ مئن ویکیا)
 44. بئلاروٙس‎‏ (۲۴۳ مئن ویکیا)
 45. بئرلین‎‏ (۲۴۲ مئن ویکیا)
 46. أندونئزی‎‏ (۲۴۲ مئن ویکیا)
 47. کوٙمأرە ڤولات ئیرلأند‎‏ (۲۴۰ مئن ویکیا)
 48. Šiprage‎‏ (۲۴۰ مئن ویکیا)
 49. سانتیاگو‎‏ (۲۴۰ مئن ویکیا)
 50. إسرائيل‎‏ (۲۴۰ مئن ویکیا)

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)