بلگه یا حفاظت بيه

پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

د ای بلگه نومگه بلگه یایی هیئن که د ایسنی پر و پیم بینه. سی نومگه سرونیا که نبوئه دروس بان، سیلسرونیا پر و پیم بیه بکیت.

بلگه یا حفاظت بيه  
     
   
سردیس گات بلگه تموم بیه آ کارور حفاظت بیه پارامتریا پر و پیم کردن دلیل
‏۱۸ جوٙلای ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۵۵ سأرآسوٙنە(۲۲۰بایتیا) بی زمون Billinghurst (چأک چئنە | هومیاریا) نصم و نیمه پر و پیم بیه request to protect m:Special:PermanentLink/12751679
‏۲۰ جوٙلای ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۰۶ چوٙأ:سأرآسوٙنە/۶(۱٬۴۴۳بایتیا) بی زمون Mogoeilor (چأک چئنە | هومیاریا) کلا پر و پیم بیه  
‏۲۰ جوٙلای ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۱۹ چوٙأ:سأرآسوٙنە(۳٬۰۶۷بایتیا) بی زمون Mogoeilor (چأک چئنە | هومیاریا) کلا پر و پیم بیه  
‏۱۵ فئڤریە ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۰۱ صلاح الدین أیۈبي(۱۲٬۰۷۴بایتیا) بی زمون Mogoeilor (چأک چئنە | هومیاریا) کلا پر و پیم بیه  
‏۲۵ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۰۹:۵۸ ڤولات شئناسی(۲٬۹۷۸بایتیا) بی زمون Mogoeilor (چأک چئنە | هومیاریا) کلا پر و پیم بیه  
‏۲۱ آڤریل ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۲۳ زوٙن لۊری لأکی(۱٬۰۳۳بایتیا) بی زمون Mogoeilor (چأک چئنە | هومیاریا) کلا پر و پیم بیه  
‏۲۵ مئی ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۲۲ كريم خان زند(۲۱٬۲۶۵بایتیا) بی زمون Mogoeilor (چأک چئنە | هومیاریا) کلا پر و پیم بیه