جانیا:IndonesiaEastJava.png

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

IndonesiaEastJava.png(۸۰۰ × ۳۷۵ پیکسل, ٱندازٱ فایل: ۹۷ کیلوبایت, MIME نوع: image/png)

فایلٛؽ کاْ د ویکی‌انبار شایٱد د مؽن پرۉژٱیا هنی اْستفادٱ بیٱ. تۉزیی دبارٱfile description page د هار نشوݩ داٛئٱ بیٱ

چکسٱ

Locator map of Indonesian province of East Java showing provincial boundaries. Based on Image:Indonesia_provinces_blank_map.svg. Created for use in en:Wikiproject Indonesia Cartography.

د هال ۉ بال لیسانس دار بیئن

GNU head اْجازٱڤرداشتن، درتیچ کاری ۉ/یا آلشت داٛئن اسی سنٱد زؽر نخیز شٱرایت موجٱڤز موستٱنٱدؽا آزاد گنو، نۏسخٱ ۱٫۲ یا هٱر نۏسخٱ نهایی کاْ ڤ دٱس بونیاد نٱرم‌ ٱفزار آزاد درتیچ کار بیٱ; بؽ بیئن بٱئرجایا ایستا (بؽ آلشت)، نیسسٱیا ری جلد، ۉ نیسسٱیا دما جلد، ڤ تو داٛئٱ مۊئٱ. یاٛ ڤرداشت د موجٱڤز د یاٛ بٱئرجا ڤا داسوݩ موجٱڤز موستٱنٱدؽا آزاد گنو دما دیس کاری بیٱ. به تکذیب‌نامه‌ها رجوع شود.
w:fa:کرییتیو کامنز
کاریاری کردن بٱئرکنوݩ چی
اؽ جانؽا زؽرنٱخیز لیسانس Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported ٱ . به تکذیب‌نامه‌ها رجوع شود.
شما آزادؽت:
  • سی بٱئرکنوݩ – سی ڤرداشتن، درتیچ کردن ۉ داٛین سی کار
  • د نۊ د یٱک شؽڤسن – سی هومدٱنڳی ڤا کار
زؽر نخیز شٱرتؽا هاری:
  • کاریاری کردن – شما بایٱد آرنڳ ناْ جۊرؽ کاْ ڤ دٱس نڤیسکاریا موجٱڤز دٱ موشٱخٱس بیٱ، نسبٱت کاری بٱکؽت(ڤلی نٱ جۊرؽ کاْ ڤانمۊد بۊئٱ کاْ ڤنو شما یا ڤ کار گرتن شما ناْ د آرنڳ پر ۉ پیم کاری کردنٱ).
  • بٱئرکنوݩ چی – ٱر شما اؽ کار ناْ ٱنجوم باٛئؽت یا آلشتش بٱکؽت یا ڤٱناْ جا ڤ جا بٱکؽت شایٱت یٱ باعس بۊئٱ کاْ نتیجٱ کار شما زؽر نخیز یاٛ لیسانس هنی یا چی دماییا درتیچ با.
این برچسب مجوز به عنوان بخشی از به‌روزرسانی مجوز GFDL، به این پرونده اضافه شد.

ڤیرگار جانؽا

ری ڤيرگارؽا بٱپۊرنؽت تا نۏسخٱ مٱربۊتاْ باٛینؽت.

ڤيرگار/ڤٱختعٱسک کوچک بیٱاۊیٱکؽاکاریارڤیر ۉ باڤٱر
تازٱ با‏۲۶ فڤریٱ ۲۰۰۷، ساعت ۱۳:۰۴كوچک کردن سی نۏسخٱ چی ‏۲۶ فڤریٱ ۲۰۰۷، ساعت ۱۳:۰۴۸۰۰ × ۳۷۵ (۹۷ کیلوبایت)BwmodularNew version of Locator Map, better map, showing West Irian Jaya province.
‏۲۹ دسامر ۲۰۰۵، ساعت ۱۲:۴۶كوچک کردن سی نۏسخٱ چی ‏۲۹ دسامر ۲۰۰۵، ساعت ۱۲:۴۶۴۰۰ × ۱۶۳ (۳۲ کیلوبایت)Ahn JMap showing location of East Java province in Indonesia Category:Provinces of Indonesia

دۏنبال بيٱ ديس ڤنؽا بٱلگٱ د اؽ فایلٛ:

ڤ کار گرتن جهونی جانؽا

ڤیکیا هنی کاْ هان د دماتر سی اؽ جانؽا ڤ کار گرتٱ بیٱ:

ڤ کار گرتن جهونی بؽشتر سی اؽ جانؽا ناْ ساٛلٛ بٱکؽت.