چوٙأ:Templeton Prize

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
(ڤاگٱردونی دTempleton Prize)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جۊر دیڤۊنداری دیار بیئن ای چۊٱ

  • {{Templeton Prize}} |state=collapsed}} نٱ ڤ کار بئیریت تا ای چۊٱ د هال و بال جٱم بیٱ دیاری بٱکٱ.
{{Templeton Prize}} |state=expanded}} نٱ ڤ کار بئیریت تا ای چۊٱ د هال و بال گٱپ کٱلکۊن بیٱ دیاری بٱکٱ.
{{Templeton Prize}} |state=autocollapse}} نٱ ڤ کار بئیریت تا ای چۊٱ د هال و بال جٱم بیٱ دیاری بٱکٱ د هال و بالی کاٛ فٱقٱت جۊر هٱنی د هٱمۊ چۊٱ بلگٱ با.
  • مٱر هال و بال هٱنی گئلاڤورچی بٱکیت (پینیار state مینجا رازینٱ چۊٱ نٱ سئیل بٱکیت)، autocollapse هال و بال دئما ڤیرکاریٱ.