1989 زایئشتی

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سال ۱۹۸۹ (هئزار و نوصأد و ھأشتاد و نۊ) زایئشتی، آخئری سال دأە ۱۹۸۰ د سأدە ۲۰ زایئشتی بی.

نوم نیائن[آلشدکاری]

روخ ڤأنیا[آلشدکاری]

ڤئ دی ئوٙمایە یا[آلشدکاری]

د دونیا رأتە یا[آلشدکاری]

جانڤیە[آلشدکاری]

فئڤریە[آلشدکاری]

مارس[آلشدکاری]

آڤریل[آلشدکاری]

جوٙأن[آلشدکاری]

جوٙئیە[آلشدکاری]

ئوٙت[آلشدکاری]

سئپتامر[آلشدکاری]

ئوکتوڤر[آلشدکاری]

نوڤامر[آلشدکاری]

دئسامر[آلشدکاری]

سأرچئشمە[آلشدکاری]