۲۰۰۵ (زایشتی)

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سال ۲۰۰۵ (دوهزار و پنج) زایشتی یه گل سال عادی د تقویم گریگوری بی که د شرو شمه ۱ جانویه ۲۰۰۵ شرو بی و د آخر شنبه ۳۱ دسامر ۲۰۰۵ تموم بی.

رخ ونیا[آلشتکاری]

جانویه[آلشتکاری]

فوریه[آلشتکاری]

مارس[آلشتکاری]

آوریل[آلشتکاری]

می[آلشتکاری]

جوئن[آلشتکاری]

اکتور[آلشتکاری]

د دنیا رئته یا[آلشتکاری]

جانویه[آلشتکاری]

فوریه[آلشتکاری]

مارس[آلشتکاری]

آوریل[آلشتکاری]

می[آلشتکاری]


اوت[آلشتکاری]

جوئن[آلشتکاری]

  • ۲۰ جوئن - جک کیلبی، سریشت دونسمن امریکایی و یه گل جاییزه گریا جاییزه نوبل سریشت دونسمنی د سال ۲۰۰۰

جوئیه[آلشتکاری]

سپتامر[آلشتکاری]

اکتور[آلشتکاری]

سرچشمه[آلشتکاری]

  1. کيهان روزنامه شوصو بی- BBCPersian.com
  2. http://ettelaat.net/news.asp?id=4816