۲۰۰۵ (زایشتی)

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سال ۲۰۰۵ (دوهزار و پنج) زایشتی یه گل سال عادی د تقویم گریگوری بی که د شرو شمه ۱ جانویه ۲۰۰۵ شرو بی و د آخر شنبه ۳۱ دسامر ۲۰۰۵ تموم بی.

رخ ونیا[ڤیرایشت]

جانویه[ڤیرایشت]

فوریه[ڤیرایشت]

مارس[ڤیرایشت]

آوریل[ڤیرایشت]

می[ڤیرایشت]

جوئن[ڤیرایشت]

اکتور[ڤیرایشت]

د دنیا رئته یا[ڤیرایشت]

جانویه[ڤیرایشت]

فوریه[ڤیرایشت]

مارس[ڤیرایشت]

آوریل[ڤیرایشت]

می[ڤیرایشت]


اوت[ڤیرایشت]

جوئن[ڤیرایشت]

  • ۲۰ جوئن - جک کیلبی، سریشت دونسمن امریکایی و یه گل جاییزه گریا جاییزه نوبل سریشت دونسمنی د سال ۲۰۰۰

جوئیه[ڤیرایشت]

سپتامر[ڤیرایشت]

اکتور[ڤیرایشت]

سرچشمه[ڤیرایشت]

  1. کيهان روزنامه شوصو بی- BBCPersian.com
  2. http://ettelaat.net/news.asp?id=4816