۲۰۰۵ (زایشتی)

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سال ۲۰۰۵ (دوهزار و پنج) زایشتی یه گل سال عادی د تقویم گریگوری بی که د شرو شمه ۱ جانویه ۲۰۰۵ شرو بی و د آخر شنبه ۳۱ دسامر ۲۰۰۵ تموم بی.

رخ ونیا[آلشدکاری]

جانویه[آلشدکاری]

فوریه[آلشدکاری]

مارس[آلشدکاری]

آوریل[آلشدکاری]

می[آلشدکاری]

جوئن[آلشدکاری]

اکتور[آلشدکاری]

د دنیا رئته یا[آلشدکاری]

جانویه[آلشدکاری]

فوریه[آلشدکاری]

مارس[آلشدکاری]

آوریل[آلشدکاری]

می[آلشدکاری]


اوت[آلشدکاری]

جوئن[آلشدکاری]

  • ۲۰ جوئن - جک کیلبی، سریشت دونسمن امریکایی و یه گل جاییزه گریا جاییزه نوبل سریشت دونسمنی د سال ۲۰۰۰

جوئیه[آلشدکاری]

سپتامر[آلشدکاری]

اکتور[آلشدکاری]

سرچشمه[آلشدکاری]

  1. کيهان روزنامه شوصو بی- BBCPersian.com
  2. http://ettelaat.net/news.asp?id=4816