۱۹۸۹ زارۊیی

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سال ۱۹۸۹ (هزار ۉ نۏسٱد ۉ هشتاد ۉ نۏ) زارۊیی، آخری سال دٱهٱ ۱۹۸۰ د سٱدٱ ۲۰ زارۊیی بی.

نوم نؽایئن[آلشتکاری]

روخڤٱنیٛا[آلشتکاری]

ڤ دیر اومایٱیا[آلشتکاری]

د دۏنیا رٱتٱیا[آلشتکاری]

ژانڤیٱ[آلشتکاری]

فڤریٱ[آلشتکاری]

مارس[آلشتکاری]

آڤریلٛ[آلشتکاری]

ژوئٱن[آلشتکاری]

ژۊئیٱ[آلشتکاری]

اۊت[آلشتکاری]

سپتامر[آلشتکاری]

اوکتوبر[آلشتکاری]

نوڤامبر[آلشتکاری]

دسامر[آلشتکاری]

سرچشمٱ[آلشتکاری]