۱۹۵۵ (زایشتی)

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سال ۱۹۵۵ (هزار و نهصد و پنجا و پنج) زایشتی، پنجمی سال د دئه ۱۹۵۰ د سده ۲۰ زایشتی بیه.


رخ ونیا[آلشتکاری]

وه دی اومائه یا[آلشتکاری]

جانویه[آلشتکاری]

مه[آلشتکاری]


جوئیه[آلشتکاری]

د دنیا رئته یا[آلشتکاری]

جانویه[آلشتکاری]

فوریه[آلشتکاری]

مارس[آلشتکاری]

آوریل[آلشتکاری]

مه[آلشتکاری]

جوئن[آلشتکاری]

جوئیه[آلشتکاری]

اوت[آلشتکاری]


سپتامر[آلشتکاری]

اکتور[آلشتکاری]

نوامر[آلشتکاری]

دسامر[آلشتکاری]


نادیار[آلشتکاری]


سرچشمه[آلشتکاری]