۱۹۵۵ (زایشتی)

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سال ۱۹۵۵ (هزار و نهصد و پنجا و پنج) زایشتی، پنجمی سال د دئه ۱۹۵۰ د سده ۲۰ زایشتی بیه.


رخ ونیا[آلشدکاری]

وه دی اومائه یا[آلشدکاری]

جانویه[آلشدکاری]

مه[آلشدکاری]


جوئیه[آلشدکاری]

د دنیا رئته یا[آلشدکاری]

جانویه[آلشدکاری]

فوریه[آلشدکاری]

مارس[آلشدکاری]

آوریل[آلشدکاری]

مه[آلشدکاری]

جوئن[آلشدکاری]

جوئیه[آلشدکاری]

اوت[آلشدکاری]


سپتامر[آلشدکاری]

اکتور[آلشدکاری]

نوامر[آلشدکاری]

دسامر[آلشدکاری]


نادیار[آلشدکاری]


سرچشمه[آلشدکاری]