۱۹۵۵ (زایشتی)

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سال ۱۹۵۵ (هزار و نهصد و پنجا و پنج) زایشتی، پنجمی سال د دئه ۱۹۵۰ د سده ۲۰ زایشتی بیه.


رخ ونیا[ڤیرایشت]

وه دی اومائه یا[ڤیرایشت]

جانویه[ڤیرایشت]

مه[ڤیرایشت]


جوئیه[ڤیرایشت]

د دنیا رئته یا[ڤیرایشت]

جانویه[ڤیرایشت]

فوریه[ڤیرایشت]

مارس[ڤیرایشت]

آوریل[ڤیرایشت]

مه[ڤیرایشت]

جوئن[ڤیرایشت]

جوئیه[ڤیرایشت]

اوت[ڤیرایشت]


سپتامر[ڤیرایشت]

اکتور[ڤیرایشت]

نوامر[ڤیرایشت]

دسامر[ڤیرایشت]


نادیار[ڤیرایشت]


سرچشمه[ڤیرایشت]