۱۸۵۵ (زارۊیی)

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

۱۸۵۵ (زارۊیی) هزار ۉ هشتسد ۉ پنجا ۉ پنجمی سال زارۊیی ئٱ. د اؽ بٱلگٱ روخ ڤٱنؽا نوم دؽار ۉ نازار سال ۱۸۵۵ زارۊیی جاگر بینٱ.

رخ ڤٱنؽا[آلشتکاری]

ڤ دی اومایٱیا[آلشتکاری]

د دۏنیا رٱتٱیا[آلشتکاری]


سرچشمٱ[آلشتکاری]