۱۰۴۰ (زارۊیی)

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

۱۰۴۰ (زارۊیی) هزارۉ چلٛمی سال تٱقڤیم زارۊیی ئٱ.

روخ ڤٱنؽا[آلشتکاری]

ڤ دی اومایٱیا[آلشتکاری]

د دۏنیا رٱتٱیا[آلشتکاری]