یوزف فون فراونهوفر

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چوٙأ:جأڤە دوٙنئسمأنیا دوٙنئسمأن

یوزف فون فراونهوفر عاینک راس کن آلمانی قرن نوزدئم زایشتی بی.

نوم دیاری وه سی کسم عاینک راس کنی و دونسمنیا نیره.

سرچشمه[ڤیرایشت]