ھوٙشی مین

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ھوٙشی مین
Ho Chi Minh 1946 and signature.jpg
ھوٙشی مین د سال ۱۹۴۵
سأردیڤوٙنکار کومیتە مینجاڤأن پارتی کومونیست ڤییئتنام
مٱشقۊل ڤ کار

فئڤریە ۱۹۵۱ – سئپتامر ۱۹۶۹

نوئا د رأڤأندیاری
دئما د د بیئن رأتئن
مٱشقۊل ڤ کار

سئپتامر ۱۹۴۵ – سئپتامر ۱۹۶۹

سرکومرٱ أڤئلی سأرکوٙمأرە ڤولات ڤییئتنام شومالی
نوئا د رأڤأندیاری
دئما د توٙن دوٙک تانگ
دویومی نوخوس ڤأزیر کوٙمأرە ڤولات مأردوم کیخا ڤییئتنام
مٱشقۊل ڤ کار

سئپتامر ۱۹۴۵ – سئپتامر ۱۹۵۵

دونسمنیٛا شخسی
ڤ دی اۊمائن نئگوٙئین تات تان
۱۸۹۰
Nghệ An Province
د دونیا رٱتن ۱۹۶۹
ھانوی
مأرأض قألبی
زایارٱڤٱندی ڤییئتنامی
پارتی سیاسی پارتی کارئگأریا ڤییئتنام
هومسر Tang Tuyet Minh
کاٛسم سیاسأتکار
اْمزا

ھوٙشی مین چوٙأ:ڤئ زوٙن ھأنی (ڤئ دی ئوٙماە د ۱۸۹۰ - د دونیا رأتە د ۱۹۶۹) یئ گئل ڤأضع آلیشت کار ڤییئتنامی بئ سأردیڤوٙنکار کومونیست و سأرکوٙمأرە ڤولات کوٙمأرە ڤولات مأردوم کیخا ڤییئتنام مینجا سالیا ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۹ بی.

سأرچئشمە[آلشتکاری]