گینە بیسائو

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Flag of Guinea-Bissau.svg

گینە بیسائو یئ گئل ڤولاتە کئ ھا شومال أفتونئشین ھومپئیڤأند آفریقا و پاتأخت ئی ڤولات شأر بیسائو ە.

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]