گینە بیسائو

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Flag of Guinea-Bissau.svg

گینە بیسائو یئ گئل ڤولاتە کئ ھا شومال أفتونئشین ھومپئیڤأند آفریقا و پاتأخت ئی ڤولات شأر بیسائو ە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]