گینە

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Flag of Guinea.svg

گینە یئ گئل ڤولاتە کئ ھا شومال أفتونئشین ھومپئیڤأند آفریقا و پاتأخت ئی ڤولات شأر کوٙناکئری یە.


سأرچئشمە[ڤیرایئشت]