گینە

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Flag of Guinea.svg

گینە یئ گئل ڤولاتە کئ ھا شومال أفتونئشین ھومپئیڤأند آفریقا و پاتأخت ئی ڤولات شأر کوٙناکئری یە.


سأرچئشمە[ڤیرایشت]