گوگل

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

دبارهٔ گوگل[ڤیرایئشت]

ریشه[ڤیرایئشت]

گوگل د کلیمه گوگولوه مئنی «یه گل یک و صد صفر نها وه» ئه که وا میلتون سیروتا خوئرزا ادوارد کاسنر دونسمن اشمار امریکایی ره وندیاری بیه و د کتاو «دونسمن اشماری و ویرمنی» نیسسه بیه.[۱] تمارزی لری و سرگئی د انتخاو اای کلیمه یه بی که نشو بئین قرار کاری نه انجوم بئن که تمارزیش سامو دئن وه فره منی د دونسمنیا توریکده ئه.[۲]

ویرگارچه[ڤیرایئشت]

شرکت و کارگریا[ڤیرایئشت]

سرچشمه[ڤیرایئشت]

  1. http://www.1doost.com/Post-5102.htm
  2. http://www.google.com/about/corporate/company/history.html