گولدا مایر

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
گولدا مایر
Golda Meir 03265u.jpg
۴می نوخوس ڤٱزیر اٛسرائیل
مٱشغۊل ڤ کار

مارس ۱۹۶۹ – جۊٱن ۱۹۷۴

سٱرکومرٱ زالمان شازیر
اٛفرائیم کاتزیر
نوئا د ایگال آلون (کفیل)
دما د اسحاق رابین
ڤٱزیر اومۊر مین زایارٱیی
دویوم ڤٱزیر اومۊر خارجه اٛسرائیل
مٱشغۊل ڤ کار

جۊٱن ۱۹۵۶ – جانڤیٱ ۱۹۶۶

نوخوس ڤٱزير دیڤید بن گۊریۊن
لڤی ٱشکۊل
ڤٱزیر کار و بیمٱ کوملۊس اٛسرائیل
مٱشغۊل ڤ کار

۱۹۴۹ – ۱۹۵۶

نوخوس ڤٱزير دیڤید بن گۊریۊن
دونسمٱنیا شٱخسی
ڤ دیر اومایئن گولدا مابوڤیچ
۱۸۹۸
کی یف، اۊکراین
د دۏنیا رٱتن ۱۹۷۸
اۊرشٱلیم، اٛسرائیل
زایارٱڤٱنی اٛسرائیلی
پارتی سؽاسی سردیڤۊنکار پارتی پارتی کارگر
هومسر مۊریس مایرسون
بچٱیا دۏ گئل
جاگٱ آمۊختارکاری دۊنسمٱنیجا ڤیسکانسین
کسم آموختارکار، سیاستکار
دين جید
اْمزا

گولدا مایرزۊن عبری: גולדה מאיר) (ڤ دی اۊمائٱ د ۳ مئی ۱۸۹۸ - د دونیا رٱتٱ د ۸ دسامر ۱۹۷۸) یاٛ گئل سیاسٱتکار اٛسرائیلی بی کاٛ د سال ۱۹۶۹ تا سال ۱۹۷۴ زارۊیی نوخوس ڤٱزیر ای ڤولات بی.

سرچشمٱ[آلشتکاری]