گوآ

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Administrative map of Goa.png

گوآ نوم یه گل د ولاتچه یا ولات هئن هئ که مینجاونش شهر پانجی هئ و نزیک یه ملیون چئارصد هزار کس هان دش.

سرچشمه[ڤیرایشت]

چوٙأ:ولاتچه یا ولات هئن