گا مائی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
گا مائی
Amur goby Rhinogobius brunneus.jpg
گا مائی، Rhinogobius similis
وضعیت بقا
ارزیابی‌نشده (IUCN 3.1)
Scientific classification
Kingdom: جوٙنئڤأریا
Phylum: طئنافداریا
Class: لیسگ بالیا
Order: تیخ مائی یا
Family: گا مائی یا
Genus: Rhinogobius
Species: R. similis
Binomial name
Rhinogobius similis

نوم ئینگیلیسی: Rhinogobius similes

نوم مینجایی: گا مائی

چیا کئلیتی:DVI 9-10 A.9-10 squ 28-33 سأر ئی مائی صأدأف نارە یا فأقأط ری تۉل ئی مائی صأدأق دارە.

أنازە:مائی بالئغ د ئی دأسە مایی یا نئزک ڤئ 50-100 میلی مئتر طول دارئن.

زئشتجا:ئو یا شیرین، بأرجایا ھاری و مینجایی گئلالیا.

غأذا: سوزیا مین ئو.

أھأمیأت ئموٙری: سی یە کئ ئی مائی د ڤولات ئیران یئ گئل مائی غئیر ڤولاتیە د کارگئرایی ئی چی و سی یە کئ ڤئ فئرە کوچئکە نأبوٙە بئگئریش یا بوحوریش.

دأرتیچ بییئن: ھا د سأرچئشمە گئلال تأجأن کئ خوش نئزیک مأرزئ ڤولات تورکأمأنئستان ڤا ڤولات ئیرانە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]

1.صادقی، سید ناصر؛1380، ویژگیهای زیستس و ریخت‌شناسی ماهیان جنوب ایران(خلیج فارس و دریای عمان)انتشارات نقش مهر.

2.اسدی، ه و دهقانی پشترودی؛1375؛ اطلس ماهیان خلیج فارس و دریای عمان؛ موسسه تحقیقات و آموزش شیلات ایران.