کیڤیکس

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Kiwix 0.9 alpha1 screenshot en.png

کیڤیکس یاٛ نٱرم ٱفزار نیسسٱ ڤاز سی ڤٱنن مؽنونٱیا اینترنت ڤ شکل دٱر د تۏر هؽ کاْ ڤا آرمون دٱر د تۏر کردن ڤیکی پدیا دۏرس بیٱ. ڤا کیڤکس شما تونؽت کاْ د ڤیکی پدیا د هٱر راساگاٛیؽ د دۏنیا چی ری یاٛ قایق یا د زنون یا د ناکوجا آباد ڤ کار باٛئیرؽت! کیڤیکس اؽ کار ناْ ڤا ڤٱنن جانؽایا جٱم بیٱ ZIM انجوم می یه.[۱] کیڤیکس یاٛ نٱرم ٱفزار آزاد (GPL3) ٱ، یٱنؽ شما مؽ تونؽت ڤٱناْ سی خوتو ڤردارؽت، آلشت بٱکؽت، یا دٱرتیچش بٱکؽت. د ٱسل کیڤیکس سی ٱنجومیارؽایؽ کاْ ڤ اینترنت دٱسرسی نارٱن خسۊسٱن سی هومیاری د ڤلاتؽا د هال پیشکرد دۏرس بیٱ. کیڤیکس دوئرتٱ نیر مۊزیلا ناْ ڤ کار ماٛئیرٱ ۉ بؽشتر د ۸۰ تا د زڤونؽا دۏنیا د جۏملٱ فارسی ناْ دماگری مؽکٱ.

سرچشمٱ[آلشتکاری]

  1. مالگٱ نٱرم ٱفزار کیڤیکس