کیمیا

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کیمیا (ڤ فرانساٛیی:Chimie) یٱکؽ د دونسمٱنیا بونیادین ٱ کاْ ساختار، خاسؽئٱتؽا، تٱرکیبات، ۉ دگٱرگۊنی مادٱ ناْ بٱررسی ۉ موتالعٱ مؽکٱ. گوستراٛ فرٱ اؽ دونسمٱنی باعس بیٱ تا تٱریف یاٛپارچٱ سی ڤٱ موشگل بۊئٱ.


سرچشمٱ[آلشتکاری]