کۈمرأ ڤولاتیا یأکاگرتأ شورأڤي

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کومأرە ڤولاتیا یأکاگئرئتە شورأڤی سوٙسیالیستی
Союз Советских Социалистических Республик

 

 

 

۱۹۲۲–۱۹۹۱
بئیرأق نئشوٙ دولأتی
شوعار
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

(د لاتین: Proletarii vsekh stran, soyedinyaytes'!)
لۊری: کارگأریا دونیا یأکاگئر بوٙئیت!

سورۊ
أنتئرناسیوٙنال (۱۹۲۲–۱۹۴۴)
سوروٙ زایارە یی شورأڤی (۱۹۴۴–۱۹۹۱)
شورأڤی نئھا جأن جأھوٙنی دویوم
پاتٱخت موسکو
زۊن(ا) روٙسی، زوٙنا ھأنی
دۉلت دولأت سوٙسیالیست تأک پارتی
شورأڤی
 - ۱۹۲۲–۱۹۲۴ (أڤئلی) ڤیلادیمیر لئنین
 - ۱۹۸۵–۱۹۹۱ (آخئری) میخائیل گورباچوف
قانۊنیا کونگئرە شورأڤی و کومیتە أنجومکاری شورأڤی (۱۹۲۲–۱۹۳۷) لیر ھومفئکری عالی (۱۹۳۷–۱۹۸۹; ۱۹۹۱)

کونگئرە نأمایأنە خألک و لیر عالی ھومفئکری (۱۹۸۹–۱۹۹۱)

ڤیرگارچٱ
 - رٱڤٱندیاری ۳۰ دئسامر ۱۹۲۲
 - د بین رٱتن ۲۶ دئسامر ۱۹۹۱
جاگٱپی
 - ۱۹۹۱ ۲۲۴۰۲۲۰۰کیلۊمتر چارسیک(۸٬۶۴۹٬۵۳۸مایل چارسیک)
نوفۊس
 - حدود ۱۹۹۱ ۲۹۳۰۴۷۵۷۱ 
     تٱپسن نوفۊس ۱۳٫۱ /کیلۊمتر چارسیک (۳۳٫۹ /مایل چارسیک)
یٱکا پیل روٙبل شورأڤی (руб) (SUR)
پۊشگر ریتراز بالا ڤولاتی .su2
نومگٱ رارینٱیا تیلیفۊنی ڤولاتیا دونیا
د دئما ڤ
د دوم ڤ
روٙسیە شورأڤی
ڤارو شورأڤی قأفقاز
ئوٙکراین شورأڤی
بئلاروٙس شورأڤی
روٙسیە
گورجئستان
ئوٙکراین
موٙلداڤی
بئلاروٙئ
أرمأنئستان
آذأربایئجان
قأزاقئستان
ئوزبأکئستان
تورکأمأنئستان
قئرقیزئستان
تاجیکئستان
ئستونی۳
لئتونی۳
لیتوڤانی۳
1On 21 December 1991, eleven of the former socialist republics declared in آلماآتی (with the 12th republic – Georgia – attending as an observer) that with the formation of the ڤولاتیا خودصئلادار ھوم نأفع the Union of Soviet Socialist Republics ceases to exist.

2Assigned on 19 September 1990, existing onwards.

3The governments of Estonia, Latvia, and Lithuania view themselves as continuous and unrelated to the respective Soviet republics.
Russia views the Estonian, Latvian, and Lithuanian SSRs as legal constituent republics of the USSR and predecessors of the modern Baltic states.
The Government of the ڤولاتچە یا یأکاگئرئتە ئمریکا and a number of other countries did not recognize the دیسدیار of Estonia, Latvia, and Lithuania to the USSR as a legal inclusion.

کوٙمأرە ڤولاتیا یأکاگئرئتە شورأڤی یئ گئل د ڤولاتیا گأپ دونیا بی کئ د سال گپ دنیا بی کئ د سال 1917 زایئشتی رأڤأندیاری بی و د سال 1991 زایئشتی د بئین رأت، پرأڤأندیار ئی ڤولات ڤئلادیمیر لئنین، جوزئف ئستالین و چأن گئل پیا نوم دیار ھأنی بییئن، ئی رئجیم مأنئشت کومونیستی و سوٙسیالیستی داشت و آخئری تئزار روٙسیە نە کئ نومئش ألئکساندر أڤأل بییە ڤئن وٙ زأنە ڤئ دار و تیر باروٙنئش کئردئنە.


ڤیرگار[ڤیرایشت]

ئی رئجیم د سال 1917 زایئشتی رأڤأندیاری بییە.

سیاسأت[ڤیرایشت]

سیاسأت مینجاڤولاتی[ڤیرایشت]

ئی ڤولات فأقأط یئ گئل پارتی سیاسی ڤا نوم پارتی کومونیستی داشتە.


سیاسأت ڤئ دأر د ڤولاتی[ڤیرایشت]

ئی ڤولات نئھا جأن جأھوٙنی دویوم ڤا ڤولات ڤولاتچە یا یأکاگئرئتە ئمریکا جأن سأرد نە شوروٙ کئرد.

ڤولاتیا شورأڤی[ڤیرایشت]

ئی ڤولات د 15 گئل ڤولات دئش خوش داشتە.

ئموٙری[ڤیرایشت]

ئوموٙری ئی ڤولات کولأند دولأتی بییە و مالئکیأت ڤئ دأس خألک بییە.

رأزئشت[ڤیرایشت]

ئی ڤولات د رأزئشتیا و لونیا فئرە ئی رأڤأندیاری بییە بی.

ڤاجئگوٙ بییئن[ڤیرایشت]

ئی رئجیم د سال 1991 زایئشتی د گات سأرکوٙمأرە ڤولات بییئن بوٙریس یئلتسین د بئین رأت.

سرچشمأ[ڤیرایشت]