کوروڤاسی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Flag of Croatia.svg

کوروڤاسی یئ گئل ڤولاتە کئ ھا ھارگە أفتوزأنوٙن ھومپئیڤأند ئوروٙپا و پاتأختئش شأر زاگئرب ە

سأرچئشمە[ڤیرایشت]

چوٙأ:داسوٙن ئوروٙپا