کوردشولی

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کوردشولی یٱکؽ د تایفٱیا آستوݩ فارس ٱ .اؽ تایفٱ بؽشتر ڤ زڤون لٛۏری قسٱ مؽکٱن.

سرچشمٱ[آلشتکاری]