کانزاس

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
State of Kansas
بئیرأق Kansas State seal of Kansas
Flag نئشوٙ
نوم موستأعار: The Sunflower State (official);
The Wheat State
شوعار: Ad astra per aspera (Latin for To the stars through difficulties)
Map of the United States with Kansas highlighted
زوٙنا جاڤأنە English
نوم خألکمأنی Kansan
مینجاڤأن Topeka
گأپتئری شأر Wichita
کألوٙن شأر Kansas portion of Kansas City, Missouri Metropolitan Area
جاگأپی گیرینج15th
جاگأپی کول 82,277 sq mi
(213,096 km2)
پأنا 417 miles (645 km)
دئرازا 211 miles (340 km)
دأرصأد ئو 0.56
پأنا ڤولات شئناسی 37° N to 40° N
دئرازا ڤولات شئناسی 94° 35′ W to 102° 3′ W
نوفوٙس گیرنج نوفوٙس34th
نوفوٙس کول 2,904,021 (2014 est)
 • تأپئستئ یی نوفوٙس 35.1/sq mi  (13.5/km2)
گیرینج تأپئستئ یی نوفوٙس40th
 • میوٙنە دأرآمأد ھأر حوٙنئڤار $50,177 (25th)
بئلأنگی
بأرزتئری جا Mount Sunflower
4,041 ft (1232 m)
میوٙنە 2,000 ft  (610 m)
پأستئری جا Verdigris River
679 ft (207 m)
دئما ڤولاتچە بییئن Kansas Territory
ھومدئل بییئن ڤا یأکاگئری January 29, 1861 (34th)
فأرموٙندار Sam Brownback (R)
جانئشین فأرموٙندار Jeff Colyer (R)
قوڤە موقأنأنە Kansas Legislature
 • مأجلئس عالی Senate
 • مأجلئس ھاری House of Representatives
سئناتوریا Pat Roberts (R)
Jerry Moran (R)
مأجلئس نأمایأنە یا ئمریکا Tim Huelskamp (R)
Lynn Jenkins (R)
Kevin Yoder (R)
Mike Pompeo (R) (list)
راساگە گاتیs  
 • Majority of state Central: UTC −6/−5
 • 4 western counties (Hamilton, Greeley, Wallace, and Sherman) Mountain: UTC −7/−6
رازینە ئیزو 3166 US-KS
کوچئک بییە نوم KS,
دیارگە www.kansas.gov

کانزاس یئ گئل د ڤولاتچە یا ئمریکا ە کئ ھا د مینجا ئی ڤولات و مینجاڤأن ئی ڤولاتچە شأر توٙپکاە.


سأرچئشمە[ڤیرایشت]