کارولینا ھارگە

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
State of South Carolina
بئیرأق South Carolina State seal of South Carolina
Flag نئشوٙ
نوم موستأعار: The Palmetto State
شوعار: Dum spiro spero* (Latin), While I Breathe I Hope
Animis opibusque parati† (Latin), Prepared in Mind and Resources
Map of the United States with South Carolina highlighted
زوٙنا جاڤأنە English
نوم خألکمأنی South Carolinian
مینجاڤأن
(and largest city)
Columbia
کألوٙن شأر Greenville-Anderson-Mauldin
جاگأپی گیرینج40th
جاگأپی کول 32,020 sq mi
(82,931 km2)
پأنا 200 miles (320 km)
دئرازا 260 miles (420 km)
دأرصأد ئو 6
پأنا ڤولات شئناسی 32° 2′ N to 35° 13′ N
دئرازا ڤولات شئناسی 78° 32′ W to 83° 21′ W
نوفوٙس گیرنج نوفوٙس24th
نوفوٙس کول 4,832,482 (2014 est)
 • تأپئستئ یی نوفوٙس 155/sq mi  (60.0/km2)
گیرینج تأپئستئ یی نوفوٙس19th
 • میوٙنە دأرآمأد ھأر حوٙنئڤار $44,625 (38th)
بئلأنگی
بأرزتئری جا Sassafras Mountain
3,560 ft (1,085 m)
میوٙنە 350 ft  (110 m)
پأستئری جا Atlantic Ocean
sea level
دئما ڤولاتچە بییئن Province of South Carolina
ھومدئل بییئن ڤا یأکاگئری May 23, 1788 (8th)
فأرموٙندار Nikki Haley (R)
جانئشین فأرموٙندار Henry McMaster (R)
قوڤە موقأنأنە General Assembly
 • مأجلئس عالی Senate
 • مأجلئس ھاری House of Representatives
سئناتوریا Lindsey Graham (R)
Tim Scott (R)
مأجلئس نأمایأنە یا ئمریکا 6 Republicans, 1 Democrat (list)
راساگە گاتی Eastern: UTC -5/-4
رازینە ئیزو 3166 US-SC
کوچئک بییە نوم SC,
دیارگە www.sc.gov

کارولینا ھارگە یئ گئل د ڤولاتچە یا ئمریکا ە کئ ھا د ھارگە أفتونئشین ئی ڤولات و مینجاڤأن ئی ڤولاتچە شأر کولومبیاە.


سأرچئشمە[ڤیرایشت]