کارولینا شومالی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
State of North Carolina
بئیرأق North Carolina State seal of North Carolina
Flag نئشوٙ
نوم موستأعار: Old North State; Tar Heel State
شوعار: Esse quam videri: "To be, rather than to seem" (official); First in Flight
Map of the United States with North Carolina highlighted
زوٙنا جاڤأنە None (English de facto)
زوٙنا قئسە کئردئنی

As of 2000

  • English 90.70%
  • Spanish 6.18%
نوم خألکمأنی North Carolinian (official);
Tar Heel (colloquial)
مینجاڤأن Raleigh
گأپتئری شأر Charlotte
کألوٙن شأر Charlotte metro area
جاگأپی گیرینج28th
جاگأپی کول 53,819 sq mi
(139,390 km2)
پأنا 150 miles (241 km)
دئرازا 560 miles (901 km)
دأرصأد ئو 9.5
پأنا ڤولات شئناسی 33° 50′ N to 36° 35′ N
دئرازا ڤولات شئناسی 75° 28′ W to 84° 19′ W
نوفوٙس گیرنج نوفوٙس9th
نوفوٙس کول 9,943,964 (2014 est)
 • تأپئستئ یی نوفوٙس 212.2/sq mi  (82.7/km2)
گیرینج تأپئستئ یی نوفوٙس15th
 • میوٙنە دأرآمأد ھأر حوٙنئڤار $54,082 ({{{IncomeRank}}})
بئلأنگی
بأرزتئری جا Mount Mitchell
6,684 ft (2037 m)
میوٙنە 700 ft  (210 m)
پأستئری جا Atlantic Ocean
sea level
دئما ڤولاتچە بییئن Province of North Carolina
ھومدئل بییئن ڤا یأکاگئری November 21, 1789 (12th)
فأرموٙندار Pat McCrory (R)
جانئشین فأرموٙندار Dan Forest (R)
قوڤە موقأنأنە General Assembly
 • مأجلئس عالی Senate
 • مأجلئس ھاری House of Representatives
سئناتوریا Richard Burr (R)
Thom Tillis (R)
مأجلئس نأمایأنە یا ئمریکا 10 Republicans
3 Democrats (list)
راساگە گاتی Eastern: UTC -5/-4
رازینە ئیزو 3166 US-NC
کوچئک بییە نوم NC,
دیارگە www.nc.gov

فئلوریدا یئ گئل د ڤولاتچە یا ئمریکا ە کئ ھا د أفتوزأنوٙن ئی ڤولات و مینجاڤأن ئی ڤولاتچە شأر رالی یە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]