کارتل

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کارتل چوٙأ:ڤ اْنڳلٛیسی شرکتیٛایی هساو مۊئٱن کاْ د یاْ رشتٱ ڤیجٱ کونشتکاری میٛکٱن ۉ ڤا ڤاداشتن خودسلاداری اومۊری ۉ مالی خوشوݩ ڤا یٱک یٱکاگیر مۊئٱن ۉ سی بٱئرکرد بازار میٛنجا خوشوݩ ۉ میزوݩ تولید ۉ قیمٱت کالا هومدٱنڳ مۊئان. دال کارتلیٛا گرتن بازار یاْ کالا ڤیجٱ د تٱریق د باٛن بوردن و ناکار کردن هومالگٱری د بازار ڤ ڤا رٱ ڤونن اْنهسار سی اۊ کالا ئٱ، نمونٱ نوم دیٛار ۉ ڤٱرتیٱگر کارتل د آلمان ۉ ڤلاتیٛا اورۊپا ٱفتاونشیݩ د سال 1933 زارۊیی بیٱ. سی یٱ کاْ کارتل فرٱ گٱن بی ۉ هومالگٱری ناْ دۏرس میٛکرد، قٱڤانین ری ڤ ری کارتل رٱڤٱندیٛاری بی.

کارتلیٛا میٛن زایارٱیی[آلشتکاری]

کارتل میٛن زایارٱیی کارتلی ئٱ کاْ د زمینٱ

سرچشمٱ[آلشتکاری]