ڤیکیپئدیا:ڤیردیاریا گولئ ڤورچیە/۴ دئسامر

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Thomas Carlyle lm.jpg
روخ ڤأنيا
ڤئ دی ئوٙمایە یا
د دونیا رأتە یا