ڤیکیپئدیا:ڤیردیاریا گولئ ڤورچیە/۴ دئسامر

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Thomas Carlyle lm.jpg
روخ ڤأنيا
ڤئ دی ئوٙمایە یا
د دونیا رأتە یا