ڤیکیپئدیا:ڤیردیاریا گولئ ڤورچیە/۱۸ آڤریل

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
روخ ڤأنیا
ڤ دی ئوٙمایە یا
د دونیا رتە یا