ڤیکیپئدیا:ڤیردیاریا گولئ ڤورچیە/۱۶ مارس

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Rms ifi large.jpg
روخ ڤأنیا
ڤئ دی ئوٙمایە یا
د دونیا رأتە یا