ڤیکیپئدیا:ڤیردیاریا گولئ ڤورچیە/۱۲ آگوست

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
روخ ڤأنیا
ڤ دی اوٙمایە یا
د دونیا رتە یا