ڤیکیپئدیا:ڤیردیاریا گولئ ڤورچیە/۱۲ آگوست

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
روخ ڤأنیا
ڤ دی اوٙمایە یا
د دونیا رتە یا