ڤیکیپئدیا:دئبارە

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ڤیکیپدیا یاٛ گاٛل دۊنسمنامٱ آزادٱ کاٛ هر کٱسی میتۊنٱ دش آلشتکاری بٱکٱ و گوتار بٱنیسٱ و بلگٱ و گوتاریا نٱ ڤیرایشت بٱکٱ و ڤا دونیا گٱپ ڤیکیپدیا آشنا بۊٱ. ای دۊنسمنامه یاٛ گاٛل دۊنسمنامٱ آزادٱ کاٛ پیلی نی و همٱ زۊنا دونیا هان دش و هأر زوٙنی کئ رازینە ئس آی ئل داشتوٙە می توٙنە د ساموٙنجا ڤیکی مئدیا ڤا تئلاش کاریاریاش ڤیکیپئدیا و دیارگە یا هأنی ڤیکی مئدیا خوشە داشتوٙە.