ڤینستون چرچیل

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ڤینستون چرچیل
Churchill portrait NYP 45063.jpg
نۏخوس ڤٱزیر بریتانیا
مٱشغۊل ڤ کار

اوکتوبر ۱۹۵۱ – آڤریل ۱۹۵۵

پاتشا ملٱکٱ اْلیزابت دۏئم
مٱشغۊل ڤ کار

ماٛی ۱۹۴۰ – جۊییٱ۱۹۴۵

ڤٱزیر دفا بریتانیا
لورد ٱڤٱل دٱریاداری
دونسمٱنیا شٱخسی
ڤ دیر اومایئن سرٛ ڤینستون لونارد اْسپنسر چرچیل
آکسفوردشر، اْنڳلٛیس
د دۏنیا رٱتن راساگٱهاید پارک گیت، شٱئر لٛٱندٱن لٛٱندٱن
زایارٱڤٱنی بریتانیا
پارتی سؽاسی پارتی موهافزٱ کار
هومسر کلمنتین چرچیل
بچٱیا ماریگولد، ماٛری سوامس
جاگٱ ایسجایی آکسفوردشر، اْنڳلٛیس
کسم نڤیسؽار، سؽاسٱتکار
دين اْنگلیکان
اْمزا
خدٱمات نزامی
جایئزٱیا جاؽزٱ نوبل نیسموݩ سال ۱۹۵۳

سر ڤینستون لونارد اْسپنسر چرچیل (ڤ دی اومایٱ د: ۳۰ نوڤامر ۱۸۷۴ - د دۏنیا رٱتٱ د : ۲۴ جانڤیٱ ۱۹۶۵) سؽاسٱتکار ۉ نڤیسؽار نوم دیار بریتانیایی یٱ کاْ ماباٛن سالؽا ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۵ یٱنؽ د گات جٱنڳ جهونی دۏئم ۉ سی یاٛ گلٛ هٱنی ماباٛن سالؽا ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۵ نۏخوس ڤٱزیر بریتانیا بی. اۊ ٱفسٱر ٱرتش بریتانیا هٱم بیٱ. چرچیل جاؽزٱ نوبل نیسموݩ ناْ د سال ۱۹۵۳ سی نیسسٱ یاش گرت .[۱]


سرچشمٱ[آلشتکاری]

  1. پٱنجا سال دما د دۏنیا رٱتن سؽاسٱتکاری کاْ جاؽزٱ نوبل نیسموݩ ناْ گرت، بی‌بی‌سی فارسی