ڤینستون چئرچیل

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
وینستون چرچیل
Churchill portrait NYP 45063.jpg
نخس وزیر بریتانیا
مشغۈل ڤ کار

اکتور ۱۹۵۱ – آوریل ۱۹۵۵

پاتشا ملکه الیزابت دوئم
مشغۈل ڤ کار

مه ۱۹۴۰ – جوئیه۱۹۴۵

وزیر دفا بریتانیا
لرد اول دریاداری
دۈنسمأنيا شخصي
ڤ دي اۈمائن سِر وینستون لئونارد اسپنسر چرچیل
آکسفوردشر، اینگیلیس
د دونیا رأتن راساگههاید پارک گیت، شهر لندن
زایارأڤأندي بریتانیا
پارتي سياسي پارتی محافظه‌ کار
ھومسأر کلمنتین چرچیل
بچأ یا ماریگولد، مری سوامس
جاگأ ايسجایي آکسفوردشر، اینگلیس
کإسم نویسیار، سیاستکار
دين انگلیکان
إمضا
خئدمأت نئظامی
جایيزأ یا جاییزه نوبل نیسمون سال ۱۹۵۳

سِر وینستون لئونارد اسپنسر چرچیل (وه دی اومائن د: ۳۰ نوامر ۱۸۷۴ - د دنیا رئته د : ۲۴ جانویه ۱۹۶۵) سیاستکار و نویسیار نوم دیار بریتانیایی یه که مینجا سالیا ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۵ یئنی د گات جئن جهونی دوئم و سی یه گل هنی د مینجا سالیا ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۵ نخس وزیر بریتانیا بی. وه افسر ارتش بریتانیا ئم بیه. چرچیل جاییزه نوبل نیسمون نه د سال ۱۹۵۳ سی نیسسه یاش گرت .[۱]


سرچشمه[ڤیرایئشت]

  1. پنجا سال نها د دنیا رئتن سیاستکاری که جاییزه نوبل نیسمون نه گرت، بی‌بی‌سی فارسی