ڤیسکانسین

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
State of Wisconsin
بئیرأق Wisconsin State seal of Wisconsin
Flag Seal
نوم موستأعار: Badger State; America's Dairyland
شوعار: Forward
Map of the United States with Wisconsin highlighted
نوم خألکمأنی Wisconsinite
مینجاڤأن Madison
گأپتئری شأر Milwaukee
کألوٙن شأر Milwaukee metropolitan area
جاگأپی گیرینج23rd
جاگأپی کول 65,497.82 sq mi
(169,639 km2)
پأنا 260 miles (420 km)
دئرازا 310 miles (500 km)
دأرصأد ئو 17
پأنا ڤولات شئناسی 42° 30' N to 47° 05′ N
دئرازا ڤولات شئناسی 86° 46′ W to 92° 53′ W
نوفوٙس گیرنج نوفوٙس20th
نوفوٙس کول 5,757,564 (2014 est)
 • تأپئستئ یی نوفوٙس 105/sq mi  (40.6/km2)
گیرینج تأپئستئ یی نوفوٙس23rd
 • میوٙنە دأرآمأد ھأر حوٙنئڤار $47,220 (15th)
بئلأنگی
بأرزتئری جا Timms Hill
1,951 ft (595 m)
میوٙنە 1,050 ft  (320 m)
پأستئری جا Lake Michigan
579 ft (176 m)
دئما ڤولاتچە بییئن Wisconsin Territory
ھومدئل بییئن ڤا یأکاگئری May 29, 1848 (30th)
فأرموٙندار Scott Walker (R)
جانئشین فأرموٙندار Rebecca Kleefisch (R)
قوڤە موقأنأنە Wisconsin Legislature
 • مأجلئس عالی Senate
 • مأجلئس ھاری State Assembly
سئناتوریا Ron Johnson (R)
Tammy Baldwin (D)
مأجلئس نأمایأنە یا ئمریکا 5 Republicans, 3 Democrats (list)
راساگە گاتی Central: UTC −6/−5
رازینە ئیزو 3166 US-WI
کوچئک بییە نوم WI, Wis.
دیارگە www.wisconsin.gov

ڤیسکانسین یئ گئل د ڤولاتچە یا ئمریکا ە کئ ھا د شومال أفتوزأنوٙن ئی ڤولات و مینجاڤأن ئی ڤولاتچە شأر مئدیسونە.


سأرچئشمە[ڤیرایشت]