ڤیرگار

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ڤیرگار (Historia) ٱسٱر نیکولاس گیزس (۱۸۹۲)

ڤیرگار مٱفۊمؽ اْنتزایی ئٱ کاْ هٱدٱقٱل دۏ مٱنی د ڤٱ دؽار مۊئٱ: تاکاْ گلٛؽ نازر ڤ روخڤٱنؽا زیتر ۉ تاکاْ گلٛؽ مٱتۊف ڤ موتالعٱ ۉ بٱررسی روخڤٱنؽا ئٱ؛ بنا ڤ یٱ، هٱم ڤ دونسمٱنی ڤیرگار ۉ هۉم ڤ موزۊ ڤٱ، ڤیرگار گوتٱ مۊئٱ. سی تٱفکیک اؽ دۏ مٱقۊلٱ، اْستلاهٱن ڤیرگار ناْ ڤیرگار (۱) ۉ دونسمٱنی ڤیرگار ناْ ڤیرگار (۲) مؽ نومٱن.


سرچشمٱ[آلشتکاری]