کاریار هومیاریا

پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
این نشانی آی‌پی در حال حاضر به‌صورت سراسری بسته شده‌است. مدخل سیاههٔ بستن سراسری در زیر برای ارجاع فراهم شده‌است:
  • ‏۷ آگوست ۲۰۱۷، ساعت ۰۳:۰۲: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 54.234.0.0/16 (د ‏۷ فئڤریە ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۳:۰۲ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse: IP range allocated to a webhosting service. If you are affected by this block, please, contact us.)
سی هومیاریا پی جور با
 
 
      
 
   

هیچ آلشتی وا ای مشقصات دیاری نکرد.