کاریار هومیاریا

پرش به ناوبری پرش به جستجو
این نشانی آی‌پی در حال حاضر به‌صورت سراسری بسته شده‌است. مدخل سیاههٔ بستن سراسری در زیر برای ارجاع فراهم شده‌است:
  • ‏۳۱ اوکتوبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۲۷: Vituzzu (meta.wikimedia.org) دسترسی 54.162.0.0/16 (د ‏۳۱ اوکتوبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۲۱:۲۷ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Amazon web services, including several abused open proxies)
سی هومیارؽا پاٛ جۊر با
 
 
      
 
   

هیچ آلشتؽ ڤا اؽ موشٱخٱسؽا دؽاری نٱکرد.