کاریار هومیاریا

پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
این نشانی آی‌پی در حال حاضر به‌صورت سراسری بسته شده‌است. مدخل سیاههٔ بستن سراسری در زیر برای ارجاع فراهم شده‌است:
  • ‏۲۴ مئی ۲۰۱۷، ساعت ۰۹:۰۶: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 54.158.0.0/16 (د ‏۲۴ مئی ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۹:۰۶ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Open proxy)
سی هومیاریا پی جور با
 
 
      
 
   

هیچ آلشتی وا ای مشقصات دیاری نکرد.