کاریار هومیاریا

پرش به ناوبری پرش به جستجو
این نشانی آی‌پی در حال حاضر به‌صورت سراسری بسته شده‌است. مدخل سیاههٔ بستن سراسری در زیر برای ارجاع فراهم شده‌است:
  • ‏۲۳ جۊلای ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۲۷: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) دسترسی 35.172.0.0/16 (د ‏۲۳ ژانڤیٱ ۲۰۲۱ ساعت ‏۱۹:۲۷ تموم موئه) را به طور سراسری بست (Open Proxy: Webhost: Contact stewards if you are affected <!-- Amazon AWS-->)
سی هومیارؽا پاٛ جۊر با
      
 
   

هیچ آلشتؽ ڤا اؽ موشٱخٱسؽا دؽاری نٱکرد.