کاریار هومیاریا

پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
این نشانی آی‌پی در حال حاضر به‌صورت سراسری بسته شده‌است. مدخل سیاههٔ بستن سراسری در زیر برای ارجاع فراهم شده‌است:
  • ‏۱۳ مارس ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۳۶: Savh (meta.wikimedia.org) دسترسی 54.204.0.0/16 (د ‏۱۳ جوٙأن ۲۰۱۷ ساعت ‏۱۱:۳۶ تموم موئه, ناشناس فقط) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot: Excessive spam & other abuse from this IP range allocated to a webhosting provider. Should you be affected by this block, please contact us. Amazon web services.)
سی هومیاریا پی جور با
 
 
      
 
   

هیچ آلشتی وا ای مشقصات دیاری نکرد.