بٱلگاٛؽ کاْ د لئون تروتسکی هوم پاٛڤٱن بیٱ

پرش به ناوبری پرش به جستجو
کوم هوم پاٛڤٱنؽا هان ایچاْ      
فيلٛترؽا قایم کردن چٱن نتیجاٛیی | هوم پاٛڤٱنؽا قایم کردن | قایم کردن ڤرگٱردونیا

بلگیا نهایی د لئون تروتسکی هوم پیوند بیه

ديین (دمایی ۵۰ | نهایی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)ديین (دمایی ۵۰ | نهایی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)